جرم زورگیری یا اخاذی چیست و عناصر آن در این مقاله به بررسی عناصر جرم زورگیری یا اخاذی از جمله عنصر مادی ، روانی و قانونی جرم آن می پردازیم .
Top