در چه صورت مهریه نصف می شود در این مقاله به بررسی نصف شدن مهریه زن و موارد نصف شدن مهریه خواهیم پرداخت .
Top