دینا / آیین دادرسی

آیین دادرسی

آیین دادرسی، به طور کلی، به سه بخش آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوا تقسیم می گردد. در آیین دادرسی مدنی، تشریفات رسیدگی به دعاوی حقوقی، تجاری و خانواده، تعیین گردیده و آیین دادرسی کیفری نیز ناظر بر تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری می باشد. در بخش ادله اثبات دعوا نیز مقررات حاکم بر ادله، از جمله، اسناد، شهادت و اقرار، مورد بررسی قرار می گیرد.

آیین دادرسی مدنی


» ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی طبق متن ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه فرد یا افراد ذی نفع، و...

» دعوی تقابل دعوی تقابل از جمله دعاوی طاری است که خوانده می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی، به شرط آنکه ادعای وی با دعوای اصلی هم منشا بوده و ی...

» دعاوی چیست و انواع آن دعاوی جمع کلمه دعوا است که عرفی ترین مفهوم آن، ثبت شکواییه یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی است تا بسته به حقوقی یا...

» ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی انواع ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی که با استفاده از آن ها، می توان اقدام به دفاع یا دعوا در دعاوی حقوقی نمود، عبارت از ا...

آیین دادرسی کیفری


» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در شرح و تفسیر متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص برخی قرارهای قابل اعتراض صادره توسط بازپرس، تعیین تکلیف می کند...

» ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به متن و تفسیر ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت که مرجع صالح تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری، دیوان عالی ک...

» ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری متن ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص یکی از راه های پیدا کردن متهم و دستگیری وی، همچنین، کشف ادله اثبات جر...

» اعاده دادرسی و انواع آن یکی از روش های اعتراض به حکم دادگاه پس از قطعیت یافتن آن ، اعاده دادرسی می باشد که نحوه آن ، ارائه درخواست اعاده دادرسی ، به استنا...

ادله اثبات دعوی


» شهادت بر شهادت شهادت بر شهادت ، به این معنا است که شخصی به عنوان شاهد فرعی ، در دادگاه حاضر شده و بر ادای شهادت توسط شاهد اصلی پرونده ، شهادت بده...

» آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد با توجه به اینکه هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفا اعتبار اماره قضایی را داشته و از ادله اث...

» شهادت بر اقرار اعتبار شهادت بر اقرار، در امور مدنی و کیفری، مانند یکدیگر نمی باشد؛ با این توضیح که شهادت بر اقرار، در امور مدنی، به شرط اینکه اصل...

» ارائه اصل سند به دادگاه در صورتی که دلایل ابرازی خواهان یا خوانده، اسناد عادی یا رسمی باشد، استناد کننده، موظف به ارائه اصل سند به دادگاه بوده که مهلت انج...

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 110000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©