دینا / آیین دادرسی

آیین دادرسی

آیین دادرسی، به طور کلی، به سه بخش آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوا تقسیم می گردد. در آیین دادرسی مدنی، تشریفات رسیدگی به دعاوی حقوقی، تجاری و خانواده، تعیین گردیده و آیین دادرسی کیفری نیز ناظر بر تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری می باشد. در بخش ادله اثبات دعوا نیز مقررات حاکم بر ادله، از جمله، اسناد، شهادت و اقرار، مورد بررسی قرار می گیرد.

آیین دادرسی مدنی


» واخواهی حقوقی در خصوص شرایط واخواهی حقوقی ، باید گفت که واخواهی حقوقی ، صرفا از احکام غیابی صادره از دادگاه امکانپذیر است . نحوه و مرا...

» ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، دریافت خسارت تاخیر تادیه ، مورد پیش بینی قرار گرفته است . تفسیر و نکات حقوقی ماده ۵۲۲ قان...

» ثبت نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قوه قضائیه به منظور بهره مندی ایرانیان خارج از کشور از خدمات سایت ثنا، سامانه ای را به آدرس international.adliran.i...

» ماده 198 قانون آیین داردسی مدنی مطابق متن ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه، حق یا دینی بر عهده شخصی ثابت شد، اصل بر بقای آن حق یا دین بوده، مگر اینکه طرف م...

آیین دادرسی کیفری


» ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به متن و تفسیر ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت که مرجع صالح تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری، دیوان عالی ک...

» ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری متن ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص یکی از راه های پیدا کردن متهم و دستگیری وی، همچنین، کشف ادله اثبات جر...

» اعاده دادرسی و انواع آن یکی از روش های اعتراض به حکم دادگاه پس از قطعیت یافتن آن ، اعاده دادرسی می باشد که نحوه آن ، ارائه درخواست اعاده دادرسی ، به استنا...

» شکایت کیفری شکایت کیفری که نحوه و مراحل انجام آن، با تنظیم شکواییه، پرداخت هزینه دادرسی و ارسال آن، از طریق دفتر خدمات قضا...

ادله اثبات دعوی


» شهادت بر شهادت شهادت بر شهادت ، به این معنا است که شخصی به عنوان شاهد فرعی ، در دادگاه حاضر شده و بر ادای شهادت توسط شاهد اصلی پرونده ، شهادت بده...

» آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد با توجه به اینکه هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفا اعتبار اماره قضایی را داشته و از ادله اث...

» شهادت بر اقرار اعتبار شهادت بر اقرار، در امور مدنی و کیفری، مانند یکدیگر نمی باشد؛ با این توضیح که شهادت بر اقرار، در امور مدنی، به شرط اینکه اصل...

» ارائه اصل سند به دادگاه در صورتی که دلایل ابرازی خواهان یا خوانده، اسناد عادی یا رسمی باشد، استناد کننده، موظف به ارائه اصل سند به دادگاه بوده که مهلت انج...

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 110000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©