» حقوق زن بعد از فوت شوهر
گاهی این تصور ایجاد می شود که حقوق زن بعد از مرگ همسر از بین رفته و به لحاظ حقوقی دیگر قابل مطالبه نیستند ؛ اما این تصور صحیح نیست و حقوق زن بعد از فوت شوهر نیز به قوت خود باقی است . اما در ... [بیشتر...]

» شرایط ازدواج موقت دختر باکره
بر اساس قانون مدنی، یکی از مهم ترین شرایط ازدواج موقت دختر باکره هستند ، آن است که پدر و یا جد پدری وی اجازه و یا رضایت خود را اعلام کرده باشند . علاوه بر این ، دو شرط مهم دیگر نیز برای... [بیشتر...]

» نکاح موقت شفاهی
بر اساس قانون ، جز در موارد استثنایی همچون باردار شدن زن در عقد موقت و یا شرط ضمن عقد ، ثبت صیغه موقت الزامی نیست و به همین دلیل ، نکاح موقت شفاهی یا صیغه لفظی میان زن و شوهر کاملا صحیح و مع... [بیشتر...]

» ازدواج موقت بدون اجازه همسر
ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول جرم نیست و نمی توان آن را باطل قلمداد کرد . عقد ازدواج موقت یا صیغه بدون اجازه همسر اگر از طریق همسر در دادگاه ثابت شود قانون به او حق طلاق برای جدایی از... [بیشتر...]

» طلاق دادن زن بدون دلیل
مرد برای درخواست جدایی و طلاق ، نیازی به ارائه دلیل به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به پرونده طلاق ندارد و می تواند زن را بدون دلیل طلاق دهد اما باید ضمن درخواست طلاق یا در خلال رسیدگی به آن ... [بیشتر...]

» اثبات خیانت از طریق چت
برای اثبات خیانت از طریق چت راه های مختلفی وجود دارد از جمله استعلام از طریق اپراتور و یا شبکه های اجتماعی ، اقرار خود فرد ، دسترسی به محتوای تلفن متهم و یا اقرار شاهدانی که ا... [بیشتر...]

» حق حبس چیست
حق حبس در مفهوم کلی به این معناست که زوجه انجام وظایف زناشویی و تمکین را در گرو پرداخت تمام و کمال مهریه از جانب مرد قرار دهد . البته این امر شرایط خاص خودش را دارد از جمله آنکه مهریه حتما ب... [بیشتر...]

» تعرفه ثبت ازدواج و طلاق
دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برای ارائه خدمات در خصوص ثبت واقعه ازدواج و طلاق مستحق دریافت حق التحریر می باشند . البته باید تنها به میزان مشخص شده در تعرفه حق التحریر ثبت... [بیشتر...]

» عقدنامه ازدواج موقت و مندرجات آن
عقد موقت در دفاتر ثبت ازدواج منعقد می گردد و سند با عنوان عقد شرعی به زوجین داده می شود که دارای مندرجات و مشخصاتی می باشد . مندرجات این عقدنامه به این صورت است که در صفحه نخست آیه ای ا... [بیشتر...]

» نمونه اظهارنامه دادخواست استرداد جهیزیه
بر اساس رویه قضایی ، زن مالک جهیزیه ای است که به منزل شوهر برده است ؛ فلذا قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست استرداد جهیزیه دهد ،می تواند نمونه اظهارنامه ای تنظیم کرده و از ... [بیشتر...]


Top