» پیگیری سرقت از حساب بانکی
جرم سرقت از حساب بانکی یا کارت عابر بانک می تواند جزء جرایم رایانه ای یا جرایم تعزیری غیر رایانه ای باشد که مجازات هر کدام از آن ها متفاوت است . برای پیگیری سرقت از حساب بانکی چند اقدام... [بیشتر...]

» جرم خرید گوشی سرقتی
مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم و دارای مجازات است . حتی خریدن گوشی یا موبایل دزدیده شده هم جرم محسوب می شود و مجازات دارد، مگر اینکه خریدار ثابت کند هیچ علمی... [بیشتر...]

» سرقت موتور سیکلت و نحوه اعلام آن
سرقت موتور سیکلت یکی از جرائم علیه اموال است که ممکن است به صورت حدی اتفاق افتاده یا تعزیری . برای نحوه اعلام سرقت موتور سیکلت یا دزدیده شدن آن، مالک موتور سیکلت می بایست به کلانتر... [بیشتر...]

» برق دزدی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی برق دزدی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» ارکان جرم سرقت
 در این مقاله به بررسی ارکان جرم سرقت از جمله ربودن ، مال و تعلیق به غیر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» راه های اثبات جرم سرقت
در این مقاله به بررسی نحوه اثبات جرم سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» سرقت تعزیری و شرایط آن
بر اساس قانون مجازات اسلامی ، یکی از انواع تقسیم بندی های سرقت ، سرقت تعزیری در مقابل سرقت حدی است . با این توضیح که اگر سرقتی مشمول شرایط سرقت حدی نباشد ، با  رعایت شرایطی می توان آن ر... [بیشتر...]

» مجازات انواع سرقت تعزیری
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت تعزیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top