» شرایط قصاص قاتل
تفاوت قصاص با اعدام آن است که اعدام ، سلب حیات از قاتل است ، اما قصاص ، گاها ناظر بر قصاص عضو است . از جمله شرایط قصاص قاتل ، آن است که قتل ، عمدی بوده و اولیای دم متقول ، درخواست اعدام قاتل... [بیشتر...]

» محاسبه دیه در ماه حرام
بر اساس قانون مجازات اسلامی ، یکی از موارد و شرایطی که سبب می شود مقدار دیه افزایش پیدا کرده و به اصطلاح تغلیظ شود ، آن است که قتلی در ماه های حرام اتفاق افتاده باشد و به دلیل حرمتی که برای ... [بیشتر...]

» اعدام در ماه حرام
اجرای حکم اعدام در ماه های حرام سال ( شامل رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ) مانند بقیه ماه های عادی سال قابل اجرا بوده اما با این تفاوت که هزینه دیه پرداختی برای اجرای حکم قصاص توسط خا... [بیشتر...]

» موانع مسئولیت کیفری در جرم قتل
در این مقاله به بررسی موانع مسئولیت کیفری در جرم قتل می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تعدد اولیای دم
در این مقاله به بررسی تعدد اولیای دم می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اجرای قصاص عضو
در این مقاله به بررسی نحوه اجرای قصاص عضو می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اجرای قصاص نفس
در این مقاله به بررسی اجرای قصاص نفس می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن
هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن، عبارت است از مابالتفاوت مبلغ دیه که اولیای دم باید بپردازند تا قاتل، قصاص شود. زمانی که قاتل، مذکر و مقتول، مونث است، زمانی که قاتل، متعدد و مقتول،... [بیشتر...]

» موارد سقوط قصاص
در این مقاله به بررسی موارد سقوط قصاص می پردازیم . ... [بیشتر...]

» گذشت از قصاص
در این مقاله به بررسی گذشت از قصاص و گذشت مشروط از قصاص می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top