» محاسبه دیه در ماه حرام
بر اساس قانون مجازات اسلامی ، یکی از موارد و شرایطی که سبب می شود مقدار دیه افزایش پیدا کرده و به اصطلاح تغلیظ شود ، آن است که قتلی در ماه های حرام اتفاق افتاده باشد و به دلیل حرمتی که برای ... [بیشتر...]

» اعدام در ماه حرام
اجرای حکم اعدام در ماه های حرام سال ( شامل رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ) مانند بقیه ماه های عادی سال قابل اجرا بوده اما با این تفاوت که هزینه دیه پرداختی برای اجرای حکم قصاص توسط خا... [بیشتر...]

» تعدد اولیای دم
در این مقاله به بررسی تعدد اولیای دم می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اجرای قصاص عضو
در این مقاله به بررسی نحوه اجرای قصاص عضو می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اجرای قصاص نفس
در این مقاله به بررسی اجرای قصاص نفس می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن
در این مقاله به بررسی هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» گذشت از قصاص
در این مقاله به بررسی گذشت از قصاص و گذشت مشروط از قصاص می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شکواییه در رابطه قتل عمد
در این مقاله به بررسی شکواییه دررابطه با قتل عمد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» انواع قتل
در این مقاله به بررسی انواع قتل می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top