» طلاق زن حامله
طلاق زن حامله تفاوتی در احکام و شرایط با طلاق زن غیر حامله ندارد و طلاق در زمان بارداری ممکن است. من جمله شرایط جدا شدن از همسر باردار این است که عده طلاق زن حامله با زایمان به پای... [بیشتر...]

» طلاق زن به دلیل نازا بودن
به موجب قانون مرد برای درخواست طلاق زن نیاز به دلیل محکمه پسند ندارد ، به عنوان مثال لازم نیست که در دادگاه ثابت کند که زنش نازا است . نازا بودن زن تاثیری در مهریه و یا سایر حقوق مالی زن که ... [بیشتر...]

» راه های طلاق از طرف زن
زن برای جدایی و طلاق علاوه بر انجام تشریفات خاص طلاق مثل ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق ، تنظیم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی بایستی دلایلی مثل... [بیشتر...]

» هزینه دادخواست طلاق از طرف زن
هزینه دادخواست طلاق از طرف زن در سال 1400 شامل موارد متعددی است، از جمله: هزینه تنظیم و ثبت دادخواست ، هزینه جلسات مشاوره قبل از طلاق ، هزینه دادرسی ، هزینه اعتراض به آرا دادگاه بد... [بیشتر...]

» اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد
زن نیز مانند مرد می تواند با ثبت نام در سامانه ثنا و رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق همچنین تنظیم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست طلاق بدهد با این تفاوت که زن نیاز به د... [بیشتر...]

» مراحل طلاق از طرف زن
مطابق با قانون مدنی زن هم مانند مرد می تواند با رعایت تشریفات خاص طلاق و طی کردن مراحل آن اقدام به طلاق کند مثل ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق ، ثبت و ارائه د... [بیشتر...]

» شرایط طلاق از طرف زن
شرایطی که زن با توجه به آن می تواند فرم درخواست طلاق را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه کند شامل عسر و حرج زن ، تحقق شروط دوازدگانه طلاق یا شروط ضمن عقد ازدواج ، عدم پرداخت نفقه زن توسط... [بیشتر...]

» فرم درخواست طلاق از طرف زن
زمانی که زن می خواهد طلاق بگیرد باید فرم درخواست طلاق از طرف طرف زن را تکمیل کرده و تحویل دادگاه یا دفتر خدمات اکترونیک قضایی بدهد ، این فرم عناوین مختلفی دارد . زن یا بر اساس عسر ... [بیشتر...]

» مراحل طلاق
طلاق به معنی پایان دادن به زندگی مشترک است مراحلی که برای جدایی و طلاق گرفتن باید طی شود عبارت است از ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق ، گرفتن گواهی عدم انصراف ... [بیشتر...]

» مدت زمان طلاق از طرف زن
نمی توان مدت زمان دقیقی برای طلاق از طرف زن اعلام کرد اما بسته به این که زن با چه دلایل و مدارکی اقدام به طلاق کند و با توجه به این موضوع که مرد به جدایی اعتراض کند یا نه زمان طلاق... [بیشتر...]


Top