» حکم خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه
حکم خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه را می توان از دو بعد شرعی و قانونی مورد توجه قرار داد . به این معنا که هر چند خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه به لحاظ شرعی معتبر است ، خواندن صیغه طلاق ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت طلاق در شناسنامه
ثبت طلاق در شناسنامه زوجین یک الزام قانونی است و برای عدم ثبت طلاق در قانون حمایت خانواده مجازات نیز مقرر شده است . نحوه ثبت طلاق در شناسنامه زوجین به این صورت است که باید اسناد و مدارک لازم... [بیشتر...]

» طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد
در پاسخ به این سوال که طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد ، باید گفت که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد ؛ از جمله ثبت دادخواست طلاق و نوبت دهی توسط دادگاه ، ارجاع به داوری ، انجام مراحل اع... [بیشتر...]

» حکم طلاق بدون ثبت
بر اساس قانون حمایت خانواده ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق یا محضر الزامی است و همچنین حکم طلاق بدون ثبت در این قانون تعیین شده است . حکم و مجازات عدم ثبت طلاق در دفترخانه خصوص مردان ع... [بیشتر...]

» در دادگاه طلاق چگونه حرف بزنیم
زوجینی که در دادگاه خانواده دعوای طلاق مطرح کرده اند این سوال را می پرسند که در دادگاه طلاق چگونه حرف بزنیم ؟ نحوه حرف زدن در دادگاه طلاق باید به گونه ای باشد که شخص متقاضی طلاق اعم از زن و ... [بیشتر...]

» تست بارداری در طلاق
در قانون دریافت گواهی آزمایش بارداری برای ثبت طلاق پیش بینی شده است تا بر اساس آن وضعیت بارداری یا عدم بارداری زن مشخص شود . نحوه دریافت گواهی آزمایش عدم بارداری با مراجعه به پزشک قانونی یا ... [بیشتر...]

» مدارک لازم برای ثبت طلاق در محضر
بعد از اینکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر نمود ، متقاضی طلاق باید به محضر یا دفترخانه ازدواج و طلاق مراجعه و مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت طلاق در دفترخانه را ارائه نمای... [بیشتر...]

» عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق
حضور زن و شوهر در فرآیند انجام مشاوره طلاق توافقی الزامی است و باید شخصا در مراکز مشاوره طلاق حاضر شوند ؛ لذا عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق امکان پذیر نیست . تبعات حاضر نشدن زن و مرد بر... [بیشتر...]

» نداشتن سند ازدواج برای طلاق
برای ارائه دادخواست طلاق خواهان باید سند ازدواج یا قباله نکاحیه را به دادخواست ضمیمه کند . لذا نداشتن سند ازدواج یا کپی برابر با اصل شده آن برای طلاق مشکل ایجاد می کند . برای طلاق بدون سند ا... [بیشتر...]

» شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی
شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی چه از طرف مرد باشد و چه از طرف زن ، مشابه طلاق غیابی از همسران ایرانی است . به این صورت که زن در صورت اثبات شرایط لازم برای طلاق از طرف زن ، می تواند از همسر خ... [بیشتر...]


Top