» طلاق در دوران عقد و باکره بودن
از آن جهت که ممکن است بعضی زوجین در دوران عقد قصد طلاق داشته باشند ، موضوع طلاق در دوران عقد و باکره بودن زن مطرح می شود . از جمله آثار و تبعات طلاق در دوران عقد و باکره بودن زن آن است که عد... [بیشتر...]

» برای طلاق کجا باید رفت
در خصوص محل مراجعه و مرجع رسیدگی به طلاق باید گفت متقاضیان طلاق ابتدا باید در سامانه تصمیم طلاق ثبت نام انجام داده و مراحل مشاوره طلاق را سپری کنند . سپس می توان از طریق دفاتر خدمات قضایی دا... [بیشتر...]

» برگه طلاق نامه چیست و نمونه آن
طلاق نامه ، سندی است که در آن مشخصات زوجین اعم از زن و مرد ، نوع طلاق ، تاریخ وقوع طلاق ، شرح طلاق و شروط ضمن آن و مسائلی از این قبیل قید شده است . صدور برگه نامه طلاق از طریق دفتری است که ط... [بیشتر...]

» احضاریه طلاق
در پاسخ به اینکه احضاریه طلاق چیست باید گفت دادگاه در جریان رسیدگی به دادخواست طلاق ، اقدام به ارسال احضاریه طلاق می نماید که اقدامات پس از دریافت احضاریه طلاق آن است که در ساعت و روز تعیین ... [بیشتر...]

» شرایط طلاق بدون حضور شاهد
در پاسخ به این سوال که شرایط طلاق بدون حضور شاهد چیست ، باید گفت که بر اساس شرع و قانون ، موقع جاری شدن صیغه طلاق دو نفر شاهد عادل باید بر جاری شدن صیغه طلاق شاهد باشند . بنابراین ، حکم طلاق... [بیشتر...]

» ثبت طلاق غیابی
طلاق غیابی نیز مانند سایر انواع طلاق می بایست به ثبت برسد . نحوه ثبت طلاق غیابی از طریق ارائه مدارک لازم برای ثبت طلاق غیابی به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق انجام می شود . دفترخانه مدارک لازم را... [بیشتر...]

» هزینه طلاق غیابی
در پاسخ به این سوال که هزینه طلاق غیابی از طرف مرد و زن در سال 1400 چقدر است ، باید گفت این هزینه ها شامل پرداخت هزینه ثبت دادخواست و هزینه دادرسی در طلاق غیابی ، هزینه انجام مراحل مشاوره یا... [بیشتر...]

» آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق
آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق یکی از مراحل الزامی و اجباری در انواع طلاق می باشد . علت مراجعه و معاینه زنان در پزشکی قانونی برای گرفتن گواهی عدم بارداری یا گواهی بکارت با پرداخت هزینه های مر... [بیشتر...]

» حکم خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه
حکم خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه را می توان از دو بعد شرعی و قانونی مورد توجه قرار داد . به این معنا که هر چند خواندن صیغه طلاق بدون حکم دادگاه به لحاظ شرعی معتبر است ، خواندن صیغه طلاق ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت طلاق در شناسنامه
ثبت طلاق در شناسنامه زوجین یک الزام قانونی است و برای عدم ثبت طلاق در قانون حمایت خانواده مجازات نیز مقرر شده است . نحوه ثبت طلاق در شناسنامه زوجین به این صورت است که باید اسناد و مدارک لازم... [بیشتر...]


Top