» خیانت در امانت و انواع آن
اگر اموالی به عنوان امانت به شخصی واگذار شده باشد و او این اموال را با قصد ضرر، استعمال، تصاحب و یا تلف و مفقود نماید، مرتکب خیانت در امانت، شده است. این جرم، دارای انواع مختلفی می باشد... [بیشتر...]

» نحوه اثبات خیانت در امانت
برای نحوه اثبات خیانت در امانت لازم است که شاکی اول، شرایط جرم خیانت در امانت را اثبات کند، مثل سپردن مال و خیانت امین، بعد در شکواییه تنظیمی علاوه بر این که تمامی اسناد و مدارک دال بر انجام... [بیشتر...]

» خیانت در امانت کارت بانکی
زمانی جرم خیانت در امانت کارت بانکی محقق می شود که شخص دارنده کارت به دلایل مختلفی که خودش قادر به استفاده نیست ، کارت را با تمام اطلاعات برای استفاده مشخص به امین می سپارد، اما امین از مبلغ... [بیشتر...]

» هزینه دادرسی خیانت در امانت
هزینه دادرسی جرم خیانت در امانت در دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی کیفری به جز چک بلامحل شامل هزینه تقدیم شکواییه در دعوای کیفری است که مبلغ آن 10 هزار تومان است . البته... [بیشتر...]

» تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت
در این مقاله به بررسی تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جرم خیانت در امانت چیست
در این مقاله به بررسی جرم خیانت در امانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات جرم خیانت در امانت و میزان حکم آن، طبق قانون جدید، تغییراتی داشته است. بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم خیانت در امانت، در زمره جرایم قابل گذشت، قرار گرفته و با تغییر در حداق... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top