» ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی
نحوه و مراحل ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی از طریق ورود به سایت ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، قابل انجام می باشد. سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ ... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی انصراف از درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها
سامانه ثبت اینترنتی انصراف از درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها از زیر مجموعه های سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که افراد متقاضی ثبت اینترنتی انصراف از درخواست می توانند بدون مراجعه... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی درخواست کد فراگیر
سامانه ثبت اینترنتی درخواست کد فراگیر از زیر مجموعه های سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که افراد متقاضی ثبت اینترنتی درخواست کد فراگیر می توانند بدون مراجعه حضوری، از طریق ورود به سا... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری
سامانه ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری از زیر مجموعه های سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که افراد متقاضی ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری می توانند بدون مراجعه ح... [بیشتر...]

» اظهارنامه خروج از شرکت
اظهارنامه خروج از شرکت ، اظهارنامه ای است که در شرکت های تجاری ای که نحوه خروج شریک از آن ها مستلزم رضایت سایر شرکا بوده ، از طرف شریکی که قصد خروج از شرکت را داشته ، برای سایر شرکا ارسال گر... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی آگهی ثبت شرکت
ثبت اینترنتی آگهی ثبت شرکت از طریق ورود به سایت سامانه ثبت اینترنتی آگهی ثبت شرکت یا همان سایت روزنامه رسمی کشور امکان پذیر می باشد. برای ثبت اینترنتی آگهی ثبت شرکت، ابتدا باید برای ثبت نام ... [بیشتر...]

» اظهارنامه ثبت شرکت
اظهارنامه ثبت شرکت، نوعی تقاضانامه و اعلامیه تاسیس شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص بوده که هم زمان با تسلیم مدارک ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها ارسال می گردد. این تقاضانامه و اعلامیه، از آنج... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی
سامانه ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی، سامانه ای است که از طریق آن متقاضیان تاسیس شخصیت حقوقی اعم از شرکت و موسسه می توانند، مراحل ثبت شخصیت حقوقی مورد نظر خود را به صورت اینترنتی انجام داده... [بیشتر...]

» سایت ثبت من my.ssaa.ir
سایت ثبت من یا همان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب یک سایت واحد راه اند... [بیشتر...]

» سامانه جامع ثبت شرکت ها irsherkat.ssaa.ir
سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس irsherkat.ssaa.ir عنوان سامانه ای  است که به عنوا ن بخشی از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکانات متعددی را در رابطه با شرکت های تجاری و موسسات غیر ... [بیشتر...]


Top