» مالیات نقل و انتقال ملک
پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک، به موجب قانون مالیات های مستقیم، بر عهده مالک عین مورد معامله ( فروشنده) قرار گرفته است. میزان مالیات نقل و انتقال ملک، 5 درصد از ارز... [بیشتر...]

» تاسیس شرکت
تاسیس شرکت، به صورت اینترنتی، از طریق سایت جامع ثبت شرکت ها یا به صورت حضوری و با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، امکان پذیر می باشد. مراحل و شرایط تشکیل شرکت سهامی، تنظیم ش... [بیشتر...]

» جواز تاسیس چیست
جواز تاسیس، مجوز راه اندازی فعالیت های تولیدی است که اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند آن را دریافت کنند. اگر شرکتی، متقاضی جواز تاسیس باشد، باید حوزه فعالیتش، با فعالیت تولیدی یکسان باشد. اخذ ا... [بیشتر...]

» استعلام پرونده مالیاتی
 جهت استعلام پرونده های مالیاتی، سامانه ای توسط سازمان امور مالیاتی، راه اندازی شده است. نحوه پیگیری وجود یا عدم وجود پرونده مالیاتی، با ورود به سایت سامانه، برای مت... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی صورتجلسه تغییرات شرکت
برای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت به صورت اینترنتی، سامانه ثبت اینترنتی صورتجلسه تغییرات شرکت، توسط سامانه جامع ثبت شرکت ها، راه اندازی شده است. متقاضیان ثبت اینترنتی صورتجلسه تغییرات، بای... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی درخواست اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی
از جمله امکانات سایت جامع ثبت شرکت ها، ثبت اینترنتی درخواست اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی، برای افرادی است که تمایل به کسب اطلاعات شخصیت های حقوقی را دارند. متقاضیان ثبت درخواست به صورت اینترنتی... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی پیگیری درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها
 ثبت اینترنتی پیگیری درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها، یکی از امکاناتی است که در سامانه جامع ثبت شرکت ها، برای متقاضیان آن فراهم آمده و افراد متقاضی می توانند، با ورود ب... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی
نحوه و مراحل ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی از طریق ورود به سایت ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، قابل انجام می باشد. سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ ... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی انصراف از درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها
سامانه ثبت اینترنتی انصراف از درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها از زیر مجموعه های سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که افراد متقاضی ثبت اینترنتی انصراف از درخواست می توانند بدون مراجعه... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی درخواست کد فراگیر
سامانه ثبت اینترنتی درخواست کد فراگیر از زیر مجموعه های سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که افراد متقاضی ثبت اینترنتی درخواست کد فراگیر می توانند بدون مراجعه حضوری، از طریق ورود به سا... [بیشتر...]


Top