» سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir
سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir، یک سایت کاملا جامع در ارتباط با امور مالیاتی کشور می باشد. پرداخت بدهی مالیاتی، پیش ثبت نام الکترونیکی، ارائه صورت معاملات فصلی الکترونیک... [بیشتر...]

» ثبت شرکت
ثبت شرکت، به انجام روال قانونی ثبت در مرجع ثبت شرکت ها از سوی موسسین و تشکیل دهندگان شرکت گفته می شود. تا زمانی که موسسین حقیقی یا حقوقی از این طریق یعنی مراجعه به اداره ثبت ش... [بیشتر...]

» هزینه ثبت شرکت
برای ثبت شرکت، موسسین شرکت باید هزینه هایی را متقبل شوند. مهم ترین هزینه های ثبت شرکت تجاری در سال 1400، به طور کلی عبارتند از: هزینه حق الثبت شرکت، هزینه ابطال تمبر سرمایه شرکت و هزینه چاپ ... [بیشتر...]

» ثبت شرکت سهامی عام
ثبت شرکت سهامی عام به این صورت است که در این شرکت موسسین مقداری از سهام که شامل بیست درصد است را متعهد شوند و سی و پنج درصد این مبلغ را در حساب بانکی به عنوان شرکت در حال تاسیس سپرده کنند و ... [بیشتر...]

» مزایا و معایب ثبت شرکت
 ثبت شرکت همچون سایر پدیده های حقوقی، دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد. امکان حضور در مزایده ها و مناقصه های دولتی، اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی، دریافت کارت بازرگانی و ورود... [بیشتر...]

» نظام نامه ثبت شرکت
نظامنامه ثبت شرکت آیین نامه ای است که قوانین داخلی هر شرکتی را که مطابق قانون تجارت قرار است تاسیس و ثبت شود تعیین می کند . بنا بر قانون هر شرکتی باید تحت نظارت و مطابق با قوانین نظام نامه ث... [بیشتر...]

» ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که در آن، مسئولیت هر یک از شرکا برای پرداخت دیون شرکت، در صورت انحلال شرکت و ناکافی بودن دارایی های آن، به میزان سهم الشرکه آن ها می باشد. از جمله مهم ترین م... [بیشتر...]

» نماینده قانونی شرکت
نماینده قانونی شرکت چه در شرکت های سهامی و چه در شرکت های غیر سهامی هیات مدیره شرکت خواهد بود که یا خودشان امور مربوط به شرکت را تحت عنوان نمایندگی انجام خواهند داد یا یک نفر را به عنوا... [بیشتر...]

» استعلام برند
استعلام برند یا علامت تجاری، جست و جوی برند در موارد ثبت شده گذشته در سامانه های قانونی، قبل از ارسال تقاضای ثبت برند می باشد. استعلام برند، فرآیندی رایگان بوده که به دلیل فرآیند آنلاین... [بیشتر...]

» شرکت سهامی خاص چیست
شرکت سهامی خاص زیر مجموعه شرکت های سهامی است که از حداقل سه شریک هنگام تاسیس بر خوردار است . حداقل مقدار سرمایه ای که می بایست هنگام تشکیل این شرکت وجود داشته باشد، 100 هزار تومان است. سهام ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top