» انواع چک بانکی
انواع چک بانکی، چک های عادی، تایید شده، تضمین شده، رمزدار و مسافرتی می باشند. در چک عادی، صادرکننده، با استفاده از برگه چک، تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک دارد را... [بیشتر...]

» نحوه صدور چک با خودپرداز
نحوه صدور چک با خودپرداز، با مراجعه به خودپرداز یکی از شعب بانک صادر کننده دسته چک و پس از احراز هویت، امکان پذیر می باشد. متقاضیان انتقال با ATM و تایید دریافت چک با ای تی ام نیز باید،... [بیشتر...]

» تامین خواسته چک
تامین خواسته چک ، به این معنا است که ضمن دادخواست ، از دادگاه تقاضا شود که به اندازه مبلغ چک برگشتی ، از اموال بدهکار توقیف شود تا این اموال ، از بین نرفته یا به دیگران منتقل نشود . از جمله ... [بیشتر...]

» چک تضمین شده چیست؟
چک تضمین شده، از انواع چک ها است که در معاملات تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد. مبلغ این چک توسط بانک و در حساب های مخصوصی به نفع گیرنده چک بلوکه می شود و تا زمان سررسید نزد بانک باقی ... [بیشتر...]

» لغو چک در سامانه صیاد
با وضعیت فعلی سامانه صیاد، بعد از زدن دکمه تایید نهایی، امکان لغو چک در سامانه صیاد وجود نخواهد داشت. با این وجود، در صورت ورود اطلاعات اشتباه توسط صادرکننده چک و بعد از ثبت ن... [بیشتر...]

» ویرایش چک در سامانه صیاد
در حال حاضر در برنامه صیاد گزینه ویرایش چک در سامانه صیاد وجود نداشته و پس از تایید نهایی اطلاعات چک در سامانه صیاد، امکان بازگشت به مراحل قبل و اصلاح و تغییر اطلاعات چک در این سامانه وجود ن... [بیشتر...]

» چک صیاد چیست
چک صیادی، نوع جدیدی از چک بوده که مطابق مقررات قانون جدید صدور چک، از طریق سامانه صیاد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر می گردد. رنگ بنفش، شناسه صیادی چک، امکان اجرای مستقیم و لزوم ثبت در ... [بیشتر...]

» تایید چک در سامانه صیاد و پیچک
نحوه تایید چک در سامانه صیاد و پیچک از طریق اپلیکیشن های معتبر پرداخت موبایل نام برده شده در سایت شاپرک و همچنین، اینترنت بانک ها و همراه بانک ها امکان پذیر بوده و این امکان در سامانه صیاد س... [بیشتر...]

» نحوه ثبت کارت در سامانه شاپرک
بر خلاف تصور رایج، نحوه ثبت کارت در سامانه شاپرک از طریق سایت شاپرک انجام نگرفته، بلکه توسط دانلود اپلیکیشن های موبایلی پرداخت که سامانه صیاد بر روی آن ها قرار گرفته، قابل انجام می باشد. برن... [بیشتر...]

» دانلود برنامه انتقال چک صیادی
در حال حاضر، انتقال چک صیادی صرفا از طریق دانلود برنامه انتقال چک صیادی امکان پذیر بوده و سامانه صیاد سایت بانک مرکزی فاقد چنین امکانی می باشد. سایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخ... [بیشتر...]


Top