» سرقت چک
سرقت یا دزدیده شدن چک به عنوان سندی مهم و پر کاربرد معضلات مهمی برای صادر کننده و ذی نفع چک ایجاد می کند و به همین دلیل ، علاوه بر شکایت از سرقت چک که مجازات دزدیده شدن چک بر سارق اعمال می ش... [بیشتر...]

» محل پرداخت سفته
تعیین محل پرداخت در نوشتن سفته، از نظر قانون تجارت از شرایط صدور سفته نمی باشد و بدون تعیین آن نیز صدور سفته صحیح می باشد. از نکات مهم در تعیین محل پرداخت در نوشتن سفته آن است که م... [بیشتر...]

» انتقال چک در سامانه صیاد و پیچک
از آنجا که سامانه صیاد و سامانه پیچک بانک مرکزی در واقع یک سامانه بوده، آموزش نحوه ثبت انتقال چک در سامانه صیاد و پیچک، دارای مراحل یکسانی می باشد. در حال حاضر، امکان ثبت انتقال چک در س... [بیشتر...]

» قانون سفته چیست
سفته یکی از اسناد تجاری پر کاربرد است که عموما جهت پرداخت مبلغی در آینده مورد استفاده قرار می گیرد . قانون سفته را می توان با مراجعه به قانون تجارت مورد بررسی قرار داد . طبق قانون اجرای سفته... [بیشتر...]

» پشت نویسی سفته
یکی از اقدامات رایج در خصوص سفته یا فته طلب ، ظهرنویسی یا پشت نویسی آن است . در پاسخ به این سوال که پشت نویسی سفته چیست و به چه منظور انجام می شود ، باید گفت ظهرنویسی سفته به نوشته هایی گفته... [بیشتر...]

» دانلود برنامه پیچک
برای دانلود برنامه پیچک، باید یکی از اپلیکیشن های معتبر پرداخت موبایل یا یکی از اینترنت بانک ها و یا همراه بانک های تعیین شده از سوی بانک مرکزی را دانلود کرده و با نصب آن بر روی گوشی همراه، ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت چک در پیچک
با تصویب قانون جدید ، وصول مبلغ چک منوط به ثبت در سامانه پیچک بانک مرکزی شده است و دارندگان چک لازم است در صورت انتقال نیز چک های خود را در این سامانه ثبت کنند . برای ثبت... [بیشتر...]

» سامانه پیچک بانک مرکزی
سامانه پیچک بانک مرکزی، عنوان سامانه ای است که امکان انجام خدمات مربوط به چک های صیادی را برای کاربران خود می کند. ورود به سامانه پیچک چک، از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن های معتبر پرداخت موبا... [بیشتر...]

» سامانه صیاد
سامانه صیاد، سامانه ای آنلاین و تحت نظارت بانک مرکزی بوده که دو امکان استعلام چک صیاد و ثبت چک صیاد را برای کاربران خود فراهم کرده است. در حال حاضر، صرفا استعلام چک صیادی از طریق سامانه صیاد... [بیشتر...]

» قانون جدید صدور چک
قانون جدید صدور چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید و در سال 1399 اجرایی گشت ، تحولات بسیار مهمی را در بحث معاملات مربوط به چک ایجاد کرده است . معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صی... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top