» سامانه صیاد
سامانه صیاد، سامانه ای آنلاین و تحت نظارت بانک مرکزی بوده که دو امکان استعلام چک صیاد و ثبت چک صیاد را برای کاربران خود فراهم کرده است. در حال حاضر، صرفا استعلام چک صیادی از طریق سامانه صیاد... [بیشتر...]

» قانون جدید صدور چک
قانون جدید صدور چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید و در سال 1399 اجرایی گشت ، تحولات بسیار مهمی را در بحث معاملات مربوط به چک ایجاد کرده است . معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صی... [بیشتر...]

» دارنده چک کیست
زمانی که شخصی قصد دارد وجوه مربوط به چک خود را وصول نماید ، در درجه اول باید به همراه چک و مدارک هویتی خود به بانک مراجعه نموده و تقاضای وجه چک را نماید . در این صورت ، بانک اولین شخصی را که... [بیشتر...]

» نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی
در صورتی که وجه مربوط به چک صادر شده پرداخت نگردد ، دارنده چک می تواند به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت چک را اخذ نماید . پس از آن ، قادر خواهد بود تا با استفاده از شیوه های گوناگونی چ... [بیشتر...]

» اسناد تجاری و انواع آن
در این مقاله به بررسی اسناد تجاری و انواع آن می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» قیمت سفته در سال 1400
قیمت و نرخ سفته در سال 1400 همانند سال های قبل می باشد. به این ترتیب که، قیمت  سفته در سال ۱۴۰۰، برای هر یک میلیون تومان سفته مبلغ پانصد تومان می باشد که با افزایش مبلغ اسمی سفته ،... [بیشتر...]

» صدور چک برای روز تعطیل
در این مقاله به بررسی صدور چک برای روز تعطیل می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه نوشتن چک
در این مقاله به بررسی نحوه نوشتن چک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» درج تاریخ روی چک ضمانت بدون تاریخ
در این مقاله به بررسی درج تاریخ روی چک ضمانت بدون تاریخ می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top