» ویرایش چک در سامانه صیاد
در حال حاضر در برنامه صیاد گزینه ویرایش چک در سامانه صیاد وجود نداشته و پس از تایید نهایی اطلاعات چک در سامانه صیاد، امکان بازگشت به مراحل قبل و اصلاح و تغییر اطلاعات چک در این سامانه وجود ن... [بیشتر...]

» چک صیاد چیست
چک صیادی، نوع جدیدی از چک بوده که مطابق مقررات قانون جدید صدور چک، از طریق سامانه صیاد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر می گردد. رنگ بنفش، شناسه صیادی چک، امکان اجرای مستقیم و لزوم ثبت در ... [بیشتر...]

» تایید چک در سامانه صیاد و پیچک
نحوه تایید چک در سامانه صیاد و پیچک از طریق اپلیکیشن های معتبر پرداخت موبایل نام برده شده در سایت شاپرک و همچنین، اینترنت بانک ها و همراه بانک ها امکان پذیر بوده و این امکان در سامانه صیاد س... [بیشتر...]

» نحوه ثبت کارت در سامانه شاپرک
بر خلاف تصور رایج، نحوه ثبت کارت در سامانه شاپرک از طریق سایت شاپرک انجام نگرفته، بلکه توسط دانلود اپلیکیشن های موبایلی پرداخت که سامانه صیاد بر روی آن ها قرار گرفته، قابل انجام می باشد. برن... [بیشتر...]

» دانلود برنامه انتقال چک صیادی
در حال حاضر، انتقال چک صیادی صرفا از طریق دانلود برنامه انتقال چک صیادی امکان پذیر بوده و سامانه صیاد سایت بانک مرکزی فاقد چنین امکانی می باشد. سایت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخ... [بیشتر...]

» اپلیکیشن استعلام چک
یکی از روش های استعلام چک از طریق دانلود برنامه استعلام چک و نرم افزارهایی است که طبق مجوز بانک مرکزی، سامانه صیاد بر روی آن ها نصب و فعال شده است. اپلیکیشن های استعلام چک معتبر که دارا... [بیشتر...]

» سرقت چک
سرقت یا دزدیده شدن چک به عنوان سندی مهم و پر کاربرد معضلات مهمی برای صادر کننده و ذی نفع چک ایجاد می کند و به همین دلیل ، علاوه بر شکایت از سرقت چک که مجازات دزدیده شدن چک بر سارق اعمال می ش... [بیشتر...]

» محل پرداخت سفته
تعیین محل پرداخت در نوشتن سفته، از نظر قانون تجارت از شرایط صدور سفته نمی باشد و بدون تعیین آن نیز صدور سفته صحیح می باشد. از نکات مهم در تعیین محل پرداخت در نوشتن سفته آن است که م... [بیشتر...]

» انتقال چک در سامانه صیاد و پیچک
از آنجا که سامانه صیاد و سامانه پیچک بانک مرکزی در واقع یک سامانه بوده، آموزش نحوه ثبت انتقال چک در سامانه صیاد و پیچک، دارای مراحل یکسانی می باشد. در حال حاضر، امکان ثبت انتقال چک در س... [بیشتر...]

» قانون سفته چیست
سفته یکی از اسناد تجاری پر کاربرد است که عموما جهت پرداخت مبلغی در آینده مورد استفاده قرار می گیرد . قانون سفته را می توان با مراجعه به قانون تجارت مورد بررسی قرار داد . طبق قانون اجرای سفته... [بیشتر...]


Top