» مراحل شکایت در کلانتری
مراحل شکایت در کلانتری ، به این صورت است که افراد ، ابتدا به کلانتری مراجعه و شکایت خود را ثبت می کنند ؛ لذا شکایت در کلانتری ، شرایط بخصوصی ندارد . اقدامات پس از شکایت در کلانتری ، شامل مرا... [بیشتر...]

» مهلت درخواست اعمال ماده 477
اگر حکم قطعی صادره از مراجع قضایی ، خلاف بین شرع باشد ، رئیس قوه قضاییه می تواند آن را برای اعاده دادرسی به شعب دیوان عالی کشور ارسال نماید؛ البته، درخواست اعمال ماده 477 ، می تواند توس... [بیشتر...]

» قرار موقوفی اجرا
قرار موقوفی اجرای حکم ، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می شود . موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم ، شامل گذشت شاکی ، نسخ قانون ، فوت متهم ، عف... [بیشتر...]

» وکیل ماده 477
وکیل ماده 477 ، به وکلایی گفته می شود که به نیابت از سوی موکل خود ، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می نمایند و تقاضای درخواست اعاده دادرسی ، نسبت به حکم قطعی صادره از مراج... [بیشتر...]

» تبرئه چیست
تبرئه شدن به معنای پاک شدن از هرگونه اتهام است. اگر قاضی به بی گناهی متهم مطمئن شود، حکم برائت او را صادر خواهد کرد. این موضوع آثاری را برای متهم و شاکی به همراه خواهد داشت. متهم به دلیل خسا... [بیشتر...]

» ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی یعنی چه
دلیل ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، این است که دادستان دادسرا ، پرونده را به دلیل کشف جرم و یا انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص آن ، به شعبه بازپرسی ارجاع داده است که پیامک آن ، به مخاطب ار... [بیشتر...]

» اعتراض به قرار منع تعقیب
 اعتراض به قرار منع تعقیب، به معنای اعتراض شاکی نسبت به قرار صادره از محاکم قضایی، در خصوص عدم تعقیب متهم است. این اعتراض دارای مهلت قانونی 10 روز، برای ساکنین ایران و یک ماه،... [بیشتر...]

» ثبت اینترنتی شکایت
جهت ثبت اینترنتی شکایت ابتدا باید از آدرس adliran.ir وارد سامانه ثبت اینترنتی شکایت شد. نحوه ثبت شکایت اینترنتی به این شکل است که با انتخاب گزینه ثبت شکوائیه سر... [بیشتر...]

» پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع شد یعنی چه
زمانی که پرونده کیفری شخص در دادسرا مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد و دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد ، پرونده به شعبه کیفری ارجاع می شود و پیامک پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع... [بیشتر...]

» نحوه اطلاع از شکایت
در پاسخ به این سوال که نحوه اطلاع از شکایت به چه صورت است ، باید گفت افراد با مراجعه به سامانه عدل ایران می توانند شکایات علیه خود را استعلام کنند . اما اگر شکایت غیابی مطرح شده باشد ، می با... [بیشتر...]


Top