» ثبت اینترنتی شکایت
جهت ثبت اینترنتی شکایت ابتدا باید از آدرس adliran.ir وارد سامانه ثبت اینترنتی شکایت شد. نحوه ثبت شکایت اینترنتی به این شکل است که با انتخاب گزینه ثبت شکوائیه سر... [بیشتر...]

» پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع شد یعنی چه
زمانی که پرونده کیفری شخص در دادسرا مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد و دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد ، پرونده به شعبه کیفری ارجاع می شود و پیامک پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع... [بیشتر...]

» نحوه اطلاع از شکایت
در پاسخ به این سوال که نحوه اطلاع از شکایت به چه صورت است ، باید گفت افراد با مراجعه به سامانه عدل ایران می توانند شکایات علیه خود را استعلام کنند . اما اگر شکایت غیابی مطرح شده باشد ، می با... [بیشتر...]

» شرایط صدور و دریافت پروانه میانجیگری
کسانی که قصد دارند در دعاوی کیفری اقدام به میانجیگری نمایند ابتدا باید پروانه میانجیگری دریافت کنند . شرایط دریافت پروانه میانجیگری در آیین نامه میانجیگری مشخص شده است که از جمله شرایط لازم ... [بیشتر...]

» نمونه لایحه دفاعیه کیفری
در نوشتن متن لایحه دفاعیه کیفری هر یک از طرفین دعوی اعم از شاکی و متهم می توانند مطالب خود را پیرامون جنبه های عینی و حقوقی موضوع قید کرده و به اطلاع دادگاه برسانند . این موضوع از آن جه... [بیشتر...]

» ارجاع پرونده به دادیاری به چه معناست
زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح می شود ، دادستان با لحاظ مقررات قانونی و اصل تخصص ، پرونده را به بازپرس و یا دادیار ارجاع می دهد و طبق قانون ، ارجاع پرونده به دادیاری به این معناست که پرونده ... [بیشتر...]

» اعتراض به قرار نهایی دادسرا
اعتراض به قرار نهایی دادسرا توسط شاکی در شرایطی است که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر نموده باشد که مهلت اعتراض به قرار نهایی دادسرا برای اشخاص مقیم ایران ده روز از تاریخ دریافت ... [بیشتر...]

» برای شکایت به کجا مراجعه کنم
در پاسخ به این سوال که برای شکایت به کجا مراجعه کنم ، باید گفت که شکایت از دیگران می تواند به شکل کیفری ( در مورد جرایم در دادسراها و دادگاه های کیفری ) و حقوقی ( در صورت نقض حقوق دیگران در ... [بیشتر...]

» ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری باشد، نحوه ثبت درخواست‌ اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک، بدین صورت است که باید تمام توضیحات در درخواس... [بیشتر...]

» اعتبار امر مختومه کیفری
اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده که براساس این قاعده اگر دعوای طرح شده باشد و رای صادر شده باشد همان اشخاص نمی توانند دوباره برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره مطرح کنن... [بیشتر...]


Top