» مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری
در این مقاله به بررسی مراجع اداری و دادگاه‌های اختصاصی اداری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه قضاوت اداری
در خصوص نحوه قضاوت اداری ، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی دارند . در برخی کشورها این امر به عهده مراجع قضایی عام می باشد و در برخی دیگر از کشورها ، در اختیار مرجعی خاص و تخصصی ؛ که این رویک... [بیشتر...]

» نحوه ثبت شکایت در شورای ملی رقابت
سامانه شورای ملی رقابت به عنوان مرجع پیگیری شکایات در زمینه های مربوط به رقابت در بازار ، امکان طرح شکایت و ثبت شکواییه  دادخواست را فراهم کرده است که با مراجعه به آدرس وبسایت و وا... [بیشتر...]

» شورای ملی رقابت
شورای ملی رقابت نهادی است فراقوه ای که از متخصصان رشته ی اقتصاد تشکیل شده است تا از حقوق رقابت پاسداری کند ؛ یعنی با مقرره گذاری در این زمینه از یک طرف و ایفای نقش شبه قضایی خود در موضو... [بیشتر...]

» وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در این مقاله به بررسی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آدرس آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» سازمان بهزیستی کشور و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان بهزیستی کشور و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست و رئیس آن کیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست و رئیس آن کیست ، می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سازمان مالکیت معنوی کجاست
در این مقاله به بررسی سازمان مالکیت معنوی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن
سازمان اوقاف و امور خیریه، با هدف سازماندهی و رسیدگی به امور خیریه و موقوفات ایجاد گردید. وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه، شامل موارد متعددی، همچون اداره امور موقوفات عام و اداره ا... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top