» شورای ملی رقابت
شورای ملی رقابت نهادی است فراقوه ای که از متخصصان رشته ی اقتصاد تشکیل شده است تا از حقوق رقابت پاسداری کند ؛ یعنی با مقرره گذاری در این زمینه از یک طرف و ایفای نقش شبه قضایی خود در موضو... [بیشتر...]

» وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در این مقاله به بررسی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آدرس آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» سازمان بهزیستی کشور و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان بهزیستی کشور و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست و رئیس آن کیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست و رئیس آن کیست ، می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن
در این مقاله به بررسی سازمان پزشکی قانونی کشور کجاست و وظایف آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سازمان مالکیت معنوی کجاست
در این مقاله به بررسی سازمان مالکیت معنوی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختار آن
در این مقاله به بررسی وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه ، مراکز تشکیل دهنده و ساختار داخلی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مراجع غیر قضایی و فلسفه تشکیل آنها
در این مقاله مراجع غیر قضایی و فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top