» نشوز چیست
نشوز، به معنای عدم انجام وظایف زناشویی و ناسازگاری زن و شوهر، در زندگی مشترک می باشد. عدم تمکین زن از شوهر خود، سبب ایجاد نشوز زن و استنکاف مرد از انجام وظایف زوجیت، سبب ... [بیشتر...]

» نفقه زن باردار
میزان نفقه زن حامله در ازدواج دائم و موقت یا در عده طلاق و وفات، در صورت عدم توافق بر مبلغ مشخص، با نظر دادگاه است. نفقه زن باردار، در ازدواج دائم، بر عهده همسر او است. حق نفقه، در عقد ... [بیشتر...]

» نفقه زن خانه دار
نحوه تعیین نفقه زن خانه دار در سال 1400 ، به این طریق است که زن ، باید دادخواست نفقه را به دادگاه خانواده ارائه دهد . پس از احراز شرایط لازم برای برخوردای از نفقه ، کارشناس دادگاه ، محاسبه م... [بیشتر...]

» میزان نفقه فرزند پسر در سال ۱۴۰۰
بر اساس قانون مدنی ، مبلغ و یا میزان نفقه فرزند پسر به صورت دقیق مشخص نشده است . به همین دلیل ، تعیین اینکه میزان نفقه پسر در سال ۱۴۰۰ چقدر است ، کاملا به عهده دادگاه است و قاضی با توجه به ن... [بیشتر...]

» نفقه فرزند پسر تا چند سالگی است
در قانون مدنی این نکته که نفقه فرزند پسر تا چند سالگی است، به طور کلی مشخص شده است که بر اساس آن ، پسران تا سنی حق دریافت و مطالبه نفقه دارند که نتوانند با اشتغال به کاری مناسب ، م... [بیشتر...]

» نفقه دختر بعد از طلاق
پرداخت نفقه دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است ، حتی بعد از طلاق پدر و مادرش  و زمانی که تحت حضانت و سرپرستی مادر است بر عهده پدر است . اما بعد از این که دختر ازدواج کرد و جدا شد دیگر پد... [بیشتر...]

» تعدیل نفقه زن
اگر مردی به دلیل نپرداختن نفقه زن محکوم به پرداخت مبلغ معینی شود اما نتواند آن را  بدلیل اتفاق افتادن شرایطی که مسبب آن خودش نبوده است پرداخت کند ، می تواند دادخواست تعدیل نفقه زن را تق... [بیشتر...]

» تعدیل نفقه فرزند
مردی که محکوم به پرداخت مبلغ معینی نفقه به فرزند یا فرزندان دختر و پسر خود شده است ، اگر در طول زمان با بروز مشکلاتی مثل بیماری ، ناتوانی مالی و تورم توان پرداخت آن مبلغ را نداشته باشد ... [بیشتر...]

» تعدیل نفقه چیست
مردی که از طرف دادگاه محکوم به پرداخت نفقه شده است یا نفقه گیرنده ای که مستحق دریافت نفقه شده است ، هر دو می توانند به دلایلی مانند بیماری ، تورم ، کاهش یا افزایش توان مالی درخواست تعدیل نفق... [بیشتر...]

» نفقه چیست
نفقه به معنی نیاز های مالی متعارف است که با توجه به متن قانون تا زمانی که زن از شوهر تمکین کند پرداخت آن بر عهده شوهر است . نفقه فرزند یا فرزندان هم قانونا پرداختش با پدر است دختر تا زمانی ک... [بیشتر...]


Top