» تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه
در میان قراردادهای مختلف دو قرارداد وجود دارند که بسیار به یکدیگر شبیه اند و از این حیث منجر به اشتباهاتی می شود . این دو عقد ، عقد ودیعه و عقد عاریه هستند که هر دو از عقود معین اند . اولین ... [بیشتر...]

» قرارداد مضاربه چیست
قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می ... [بیشتر...]

» مفهوم عقد و قرارداد
در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین  آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن و عقد وکالت و همچن... [بیشتر...]

» تعهدات موکل در عقد وکالت
در این مقاله به بررسی تعهدات موکل در عقد وکالت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حدود اختیارات وکیل
در این مقاله به بررسی حدود وظایف و اختیارات وکیل می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
در این مقاله به بررسی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» عقد کفالت چیست ؟
در این مقاله به بررسی عقد کفالت چیست ؟ می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ
در این مقاله به بررسی تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ می پردازیم . ... [بیشتر...]

» عقد وکالت و انقضای آن
در این مقاله به بررسی عقد وکالت و انقضای آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد
در این مقاله به بررسی خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد می پردازیم .  ... [بیشتر...]


Top