» عقد هبه در قانون مدنی
1397/07/15
در این مقاله عقد هبه چیست ، ارکان عقد هبه و شرایط صحت عقد هبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

» رجوع از هبه
1397/07/15
در این مقاله به بررسی رجوع از هبه چیست ، در چه مواردی نمی توان از هبه رجوع نمود و  دعوای رجوع از هبه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» خیار غبن چیست
1397/07/07
در این مقاله به بررسی خیار غبن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» زمان دریافت و میزان دستمزد در جعاله
1397/06/21
در این مقاله به بررسی زمان دریافت و میزان دستمزد در جعاله می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جعاله چیست و ارکان جعاله
1397/06/17
در این مقاله جعاله و ارکان آن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» انواع جعاله
1397/06/17
در این مقاله انواع جعاله را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» حق فسخ قرارداد
1397/05/14
در این قرارداد به بیان اینکه حق فسخ چیست ، حق فسخ در عقد لازم و حق فسخ در عقد جایز  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» انحلال قرارداد و تفاوت آن با بطلان و تعلیق قرارداد
1397/05/14
در این مقاله بر آنیم تا درباه مفهوم انحلال قرارداد ، تفاوت انحلال قرارداد و بطلان آن و تفاوت انحلال قرارداد و تعلیق آن صحبت کنیم . ... [بیشتر...]

» اقاله قرارداد و آثار آن
1397/05/10
 در این مقاله به بررسی مفهوم اقاله ، محدوده اعمال اقاله و آثار اقاله قرارداد می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مستثیات اقاله
1397/05/10
در این مقاله به بررسی مستثنیات اقاله از قیبل عقد نکاح ، عقدضمان ، عقد وقف می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

سایر عقود
Top