» قرارداد مضاربه چیست
1398/09/04
قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می ... [بیشتر...]

» مفهوم عقد و قرارداد
1398/07/30
در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین  آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن و عقد وکالت و همچن... [بیشتر...]

» تعهدات موکل در عقد وکالت
1397/10/08
در این مقاله به بررسی تعهدات موکل در عقد وکالت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حدود اختیارات وکیل
1397/10/04
در این مقاله به بررسی حدود وظایف و اختیارات وکیل می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
1397/10/04
در این مقاله به بررسی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» عقد کفالت چیست ؟
1397/09/27
در این مقاله به بررسی عقد کفالت چیست ؟ می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ
1397/09/17
در این مقاله به بررسی تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ می پردازیم . ... [بیشتر...]

» عقد وکالت و انقضای آن
1397/09/13
در این مقاله به بررسی عقد وکالت و انقضای آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد
1397/09/07
در این مقاله به بررسی خیار غبن فاحش و اسقاط آن در قرارداد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تفاوت عقد و ایقاع
1397/09/06
در این مقاله به بررسی تفاوت عقد و ایقاع می پردازیم . ... [بیشتر...]


Top