» تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه
در میان قراردادهای مختلف دو قرارداد وجود دارند که بسیار به یکدیگر شبیه اند و از این حیث منجر به اشتباهاتی می شود . این دو عقد ، عقد ودیعه و عقد عاریه هستند که هر دو از عقود معین اند . اولین ... [بیشتر...]

» قرارداد مضاربه چیست
قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می ... [بیشتر...]

» مفهوم عقد و قرارداد
در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین  آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن و عقد وکالت و همچن... [بیشتر...]

» تفاوت عقد معلق و عقد مشروط
در این مقاله به تفاوت عقد معلق و مشروط می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» وکالت در وکالت یا حق توکیل چیست
در این مقاله به بررسی وکالت در وکالت یا حق توکیل چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

» عقد قرض در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی عقد قرض در قانون مدنی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار شرط چیست
در این مقاله به بررسی خیار شرط و شرایط اعمال آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» تعهدات موکل در عقد وکالت
در این مقاله به بررسی تعهدات موکل در عقد وکالت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» عقد غیرنافذ چیست و حکم آن
در این مقاله به بررسی عدم نفوذ معامله می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شروط باطل کننده قرارداد
در این مقاله به بررسی شروط باطل کننده قرارداد می پردازیم  ... [بیشتر...]


Top