» ‌قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
1398/10/28
بر اساس ‌قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ، دولت موظف است که همه ساله مبلغی را به عنوان عیدی برای کلیه کارمندان دولت اختصاص داده و به طور مساوی به کلیه کارمندان دولت عیدی آن ... [بیشتر...]

» قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران
1398/10/28
مجلس شورای اسلامی در سال 1370 قانونی تحت عنوان قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران به تصویب رسانیده است که بر اساس قانون مذکور ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت درخواست عفو در سامانه ثنا
1398/10/25
زمانی که جرمی محقق می گردد این امکان وجود دارد که فقط به شاکی یا متضرر آسیب وارد شده باشد به این ترتیب جرم با شکایت او آغاز می شود و هر زمان که از مجرم گذشت نماید رسیدگی خاتمه پیدا می ک... [بیشتر...]

» پنج راهکار جهت مقابله با همسایه پر سر و صدا
1398/10/21
یکی از مهم ترین مشکلاتی که امروزه با توجه به افزایش جمعیت و به تبع آن آپارتمان نشینی افراد با آن دست به گریبان اند ، مزاحمت و پر سر و صدا بودن همسایه هاست . قانون برای حل این مشکل راهکا... [بیشتر...]

» شورای بخش چیست و وظایف آن
1398/09/27
همکاری در پیشبرد امور اداری کشور نیازمند پیش بینی شوراهایی است که از طریق تشکیل آنها ، بخشی از وظایف مربوطه ، به خود اعضای آن محل سپرده شود . همین امر موجب شده است که در محدوده جغر... [بیشتر...]

» آثار و نتایج حقوقی تفویض اختیار
1398/09/27
تفویض اختیارات اداری از سوی مقامات بالاتر به کارکنان مادون یکی از مهم ترین روش های واگذاری اختیارات اداری محسوب می شود . تفویض اختیارات اداری سبب ایجاد آثار مهمی از جمله کاهش تراکم فعالیت ها... [بیشتر...]

» نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور
1398/09/26
یکی از مهم ترین انواع نظارت بر سازمانهای اداری کشور ، نظارت قضایی می باشد که توسط قوه قضاییه به شیوه های مختلف اعمال خواهد شد . از جمله مهم ترین ابزارهای نظارتی قوه قضایی بر سازمان های اداری... [بیشتر...]

» وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور
1398/09/26
نظارت بر مجموعه سازمان های اداری کشور در جهت مقابله با فساد به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است که از طریق بازرسی های موردی ، فوق العاده و با دستور برخی از مقامات ، بر ساز... [بیشتر...]

» وظایف و اختیارات شورای عالی اداری
1398/09/25
در قانون مدیریت خدمات کشوری سازمانی تحت عنوان شورای عالی اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است که با هدف ایجاد تحول در نظام اداری کشور ، وظایف و اختیاراتی را به عهده خواهد داشت . وظایف و اختیار... [بیشتر...]

» قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران
1398/09/25
یکی از مهم ترین قوانینی که در کشور ایران در راستای نظارت بر اموال و دارایی مسئولین تصویب شده است ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورا... [بیشتر...]


سایر موضوعات حقوقی
Top