» سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری bimebikari.mcls.gov.ir
1399/06/23
بر طبق قانون بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری به مقداری مشخص در یک بازه زمانی محدود به افرادی که مشمول شرایط دریا... [بیشتر...]

» مشاهده سوابق بیمه با موبایل
1399/05/29
سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل دسترسی و کاهش مراجعات حضوری به کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی ، برنامه تامین اجتماعی من را برای استفاده در گوشی های تلفن همراه طراحی کرده است ، همچنین با... [بیشتر...]

» دانلود برنامه تامین اجتماعی من
1399/05/28
سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل دسترسی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ، نرم افزاری را برای استفاده در تلفن همراه طراحی و راه اندازی کرده است . تمامی کاربران اعم از بیمه شدگان ، کارفرمایا... [بیشتر...]

» ثبت نام تابعیت افراد دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
1399/05/21
با تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ، این افراد می توانند از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و ... [بیشتر...]

» مبلغ بیمه بیکاری تامین اجتماعی
1399/05/13
بیمه شدگان تامین اجتماعی که بدون میل و اختیار خودشان بیکار می شوند با توجه به مدت زمانی که حق بیمه پرداخت کرده اند ، می توانند حداکثر تا 36 ماه بیمه بیکاری دریافت کنند . مبلغ این بیمه حداقل ... [بیشتر...]

» شرایط ثبت نام بیمه بیکاری
1399/05/11
مشمولان بیمه تامین اجتماعی که سابقه پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه را داشته و بدون میل و اراده خودشان بیکار شده باشند ، می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند . برای دریافت بیمه بیکاری لازم است حداق... [بیشتر...]

» دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی
1399/05/09
یکی از مهم ترین خدماتی که سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان بعد از رسیدن به سن بازنشستگی ارائه می کند ، پرداخت مستمری بازنشستگی است . بازنشستگان محترم برای دریافت فیش حقوقی مستمری خود ... [بیشتر...]

» بیمه تامین اجتماعی
1399/05/04
سازمان تامین اجتماعی در جهت حمایت از کارگران و ارائه خدمات در زمینه بازنشستگی ، بیمه بیکاری ، درمان و مواردی از این دست در سال 1331 به عنوان یک سازمان بیمه گر ایجاد شده است . امروزه بیمه تام... [بیشتر...]

» فیش حق بیمه تامین اجتماعی
1399/04/31
مطابق قانون ، کارفرمایان باید مبلغی را ماهانه بابت حق بیمه کارگران و کارمندان خود بپردازند و به این منظور لازم است ابتدا به شعبه کارگزاری تامین اجتماعی مراجعه کرده و بعد از تکمیل توافق ... [بیشتر...]

» مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
1399/04/30
بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند با استفاده از سامانه تامین اجتماعی به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به سوابق بیمه ای خود دسترسی پیدا کنند . بهتر است بیمه شدگان حتما در فواصل زمانی مشخ... [بیشتر...]


Top