» حقوق مدنی چیست
حقوق مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند. حقوق اشخاص، اموال، خ... [بیشتر...]

» پایه حقوق وزارت کار
میزان حقوق وزارت کار در سال 1400 مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان بوده که البته این امر، منوط به تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی می باشد. نحوه تعیین حقوق وزارت کار برا... [بیشتر...]

» عیدی بازنشستگان لشکری
هیات وزیران بنا بر حکم " ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت"، مسئولیت نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان نیروهای مسلح و لشکری در سال 1400 را بر عهده دارد. میزان عیدی سال 1... [بیشتر...]

» میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح
میزان عیدی سال 1400 کارمندان نیروهای مسلح ، طبق مصوبه هیات وزیران، یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و تصویب شده است. همچنین، هیات وزیران به موجب حکم " ماده واحده ق... [بیشتر...]

» مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری
مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری در سال 1400، در حدود 15.000.000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. همچنین، نحوه تعیین عیدی بازنشستگان کشوری برای سال 1400، تابع " ماده واحده قان... [بیشتر...]

» عیدی کارکنان دولت سال 1400
نحوه محاسبه عیدی کارکنان دولت در سال 1400، تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت و تصمیم هیات وزیران می باشد. میزان عیدی کارکنان دولت در سال 1400 ، یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده و ... [بیشتر...]

» نحوه محاسبه عیدی سال 1400
نحوه محاسبه عیدی سال 1400 برای کارگران، ضرب حداقل حقوق روزانه در عدد 60 ( حداقل عیدی : 3.820.800 تومان ) و در عدد 90 ( حداکثر عیدی : 5.731.200 تومان ) می باشد. نحوه محاسبه عیدی سال 1400... [بیشتر...]

» زمان واریز عیدی سال 1400
زمان واریز عیدی سال 1400 برای کارگران تامین اجتماعی بنابر تصمیم کارفرمای مربوطه، بهمن یا اسفند ماه می باشد. عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ نیز در دهه سوم بهمن ماه به حساب آن ها وا... [بیشتر...]

» میزان عیدی سال 1400
حداقل میزان عیدی سال 1400 برای کارگران، 3.820.800 و حداکثر آن، 5.731.200 بوده و در مورد کارمندان و بازنشستگان دولتی و نیروهای مسلح و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبلغ عیدی سال ۱۴... [بیشتر...]

» عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
میزان عیدی 1400 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به اندازه مبلغ عیدی کارمندان دولت بوده و یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. همچنین زمان واریز عیدی ۱۴۰۰ بازنشستگان و مستمری بگیران... [بیشتر...]


Top