» شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی
1398/11/25
استخدام در دولت به عنوان کارمند در بسیاری از موارد دارای مطلوبیت ویژه ای برای افراد می باشد و به همین دلیل اطلاع از ضوابط و شرایط عمومی مربوط به استخدام شدن در دولت دغدغه بسیاری از افرادی اس... [بیشتر...]

» نحوه انتخابات مجلس خبرگان رهبری
1398/11/25
طبق قانون اساسی ، هر هشت سال یکبار انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می گردد که در آن ، مردم می توانند نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند . انتخابات مجلس خبرگان رهبری از این جهت دارای اهم... [بیشتر...]

» مبلغ عیدی کارگران در سال 99
1398/11/17
برخوردار شدن از مزایای رفاهی پیش بینی شده در قانون کار نقش بسیار مهمی در تامین زندگی این قشر از جامعه خواهد داشت . در همین راستا ، برخورداری از عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران ، تکل... [بیشتر...]

» مبلغ عیدی کارمندان سال 99
1398/11/16
میزان و مبلغ عیدی کارمندان دولت همه ساله به موجب تصویب نامه ای که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است مشخص شده و قابل پرداخت خواهد بود . در خصوص میزان عیدی کارمندان ذکر این نکته ضروری است که... [بیشتر...]

» اعتراض به احکام قطعی دادگاه
1398/11/10
طبق قانون حکم قطعی به حکمی گفته می شود که امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و لازم الاجراست . عموما پس از صدور رای و گذشت مهلت اعتراض ، رای قطعی می شود . اما در مواردی می توان نسبت به این اح... [بیشتر...]

» آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات
1398/10/29
به موجب قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضاییه موظف شده است تا آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین نموده که بر اساس آن ، مقدمات اجرایی شدن این ق... [بیشتر...]

» حد نصاب معاملات دولت در سال 98
1398/10/28
هیات وزیران همه ساله انواع معاملات دولتی اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ را با حد نصاب خاص تعیین می کند . تعیین حد نصاب و میزان معاملات دولتی به این دلیل ضروری می باشد که انجام تشریفات مناقصه یا ... [بیشتر...]

» شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمت کشوری
1398/10/28
بازنشستگی یا خروج از خدمت دولت به واسطه طی شدن سنوات خدمت کارمندان دولت ، موضوعی مهم است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص آن احکامی بیان شده است و بر اساس آن ، شرایط و ضوابط مربوط به ب... [بیشتر...]

» دوره آزمایشی استخدام کارمندان دولت
1398/10/28
قرار دادن یک دوره آزمایشی قبل از اینکه کارمند به استخدام رسمی و قطعی دولت در آید ، به این منظور پیش بینی شده است تا بتوان از شایستگی و توانایی اشخاص مذکور اطمینان یافت . به همین دلیل ، پس از... [بیشتر...]

» انواع مرخصی های کارمندان دولت
1398/10/28
قرار دادن اوقاتی از روزهای کاری به کارمندان دولت جهت استراحت و بازیابی قوای جسمی و فکری آنان و مواردی همچون بیماری و یا انجام امور شخصی و خانوادگی سبب شده تا در قوانین مربوط ب... [بیشتر...]


سایر موضوعات حقوقی
Top