» گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی
1398/09/25
امکان صدور و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به هیچ عنوان به صورت اینترنتی امکانپذیر نمی باشد و افراد متقاضی دریافت این گواهی باید شخصا به دفاتر مذکور مراجعه نمایند و پس از ا... [بیشتر...]

» مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
1398/08/26
در این مقاله به بررسی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه فرم رضایت نامه بیمار
1398/08/21
رضایت نامه یا برائت نامه بیمار نوعی اعلام اعتماد از جانب بیمار به پزشک است . این اعلام رضایت از طریق فرم هایی در مراکز درمانی که به امضاء پزشک و بیمار می رسد صورت می گیرد . به خاطر وجود نگرا... [بیشتر...]

» مجازات کار اجباری در قانون کار
1398/08/21
در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دریافت رضایت نامه از بیمار
1398/08/11
دریافت برائت یا رضایت نامه در درمان پزشکی به منظور اعلام مسئولیت نداشتن پزشک در صورت عدم قصور و تقصیر وی و همچنین تغییر دادن بار اثبات تقصیر صورت می گیرد . یعنی اگر پزشک همه ی... [بیشتر...]

» مراحل گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه
1398/07/29
در این مقاله به بررسی نحوه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه و مراحل گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه
1398/07/29
در این مقاله به بررسی هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه و نحوه پرداخت هزینه های صدور گواهی سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن
1398/07/16
در این مقاله جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی
1398/06/30
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دلایل موجه عدم حضور شاکی در جلسه دادرسی
1398/06/30
در این مقاله به دلایل موجه عدم حضور شاکی در دادرسی می پردازیم . ... [بیشتر...]


سایر موضوعات کیفری
Top