» نحوه شکایت از وکیل
1399/02/30
کسانی که برای پیگیری پرونده های خود وکیل استخدام می کنند ممکن است عملکرد وکیل خود را متخلفانه دانسته و بخواهند از او شکایت کنند . برای طرح شکایت از وکیل باید به کانون وکلایی که وکیل در آنجا ... [بیشتر...]

» دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان مقیم خارج
1399/02/03
برای انجام برخی از امور اداری یا استخدامی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه لازم است . کسانی که خارج از ایران زندگی می کنند با استفاده از دو روش مراجعه به سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی ، ثبت ... [بیشتر...]

» هزینه ایاب و ذهاب شاهد یا مطلع
1398/12/25
شاکی موظف به پرداخت هزینه های شکایت کیفری می باشد که از جمله آن پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهان است . اما در مواقعی قوه قضایی هزینه های شاکی را بر عهده می گیرد از جمله  این موارد عبارتن... [بیشتر...]

» مراحل و نحوه شکایت کیفری ترک انفاق زوجه
1398/12/25
زن می تواند از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نماید که این شکایت با تنظیم شکواییه ترک انفاق انجام می شود و به این شکواییه در دادسرا رسیدگی می شود . در صورتی که جرم ترک انفاق احراز شود... [بیشتر...]

» دیه برابر زن و مرد
1398/12/21
دیه مبلغی است که از هر فردی که به دیگری صدمه ای وارد کند ، به حکم دادگاه گرفته می شود و مقدار آن در خصوص زن و مرد متفاوت است . اما براساس قوانین جدید ، در قانون بیمه شخص ثالث ، شرکت های بیمه... [بیشتر...]

» قرار ممنوعیت خروج از کشور
1398/12/19
ممنوعیت خروج از کشور از جمله قرارهای نظارت قضایی تکمیل کننده می باشد که مقام قضایی می تواند در کنار یکی از قرار های تامین متهم را از خروج از کشور منع نماید . نحوه اعمال و اجرای این قرار بدین... [بیشتر...]

» قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت
1398/12/15
قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت از جمله قرارهای تامینی است که از سوی دادسرا صادر می گردد . مرجع قضایی با صادر کردن این قرار متهم را ملزم به حضور به موقع می کند و دادسرا با توجه ... [بیشتر...]

» قرار منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
1398/12/15
یکی از قرارهای نظارت صادره از سوی دادسرا قرار منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است . این قرار بدین معنا می باشد مقام قضایی متهم را از اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم... [بیشتر...]

» قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل به اسناد و مدارک پرونده
1398/11/29
یکی از این قرارهای صادره از سوی دادسرا قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل وی به اسناد و مدارک موجود در پرونده است که در مواردی خاص صادر می گردد . اگر بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی... [بیشتر...]

» نیابت قضایی در امور کیفری
1398/11/29
یکی از قرار های که دادسرا ممکن است در طول فرآیند دادرسی کیفری صادر نماید ، قرار نیابت قضایی می باشد . در واقع برای رسیدن به نتیجه بازپرس نیاز به تحقیق از متهم ، استماع شهادت ش... [بیشتر...]


Top