» مجازات کار اجباری در قانون کار
1398/08/21
در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دریافت رضایت نامه از بیمار
1398/08/11
دریافت برائت یا رضایت نامه در درمان پزشکی به منظور اعلام مسئولیت نداشتن پزشک در صورت عدم قصور و تقصیر وی و همچنین تغییر دادن بار اثبات تقصیر صورت می گیرد . یعنی اگر پزشک همه ی... [بیشتر...]

» مراحل گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه
1398/07/29
در این مقاله به بررسی نحوه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه و مراحل گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه
1398/07/29
در این مقاله به بررسی هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه و نحوه پرداخت هزینه های صدور گواهی سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن
1398/07/16
در این مقاله جرم عدم ثبت ازدواج و مجازات آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی
1398/06/30
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دلایل موجه عدم حضور شاکی در جلسه دادرسی
1398/06/30
در این مقاله به دلایل موجه عدم حضور شاکی در دادرسی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جرم ورود به عنف و مجازات آن
1398/06/28
در این مقاله به بررسی جرم ورود به عنف و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» گواهی عدم سوء پیشینه
1398/06/28
در این مقاله به بررسی گواهی عدم سوء پیشینه چیست و نحوه صدور گواهی عدم سو پیشینه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و مجازات آن
1398/05/14
در این مقاله به بررسی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


سایر موضوعات کیفری
Top