» مراحل و نحوه شکایت کیفری ترک انفاق زوجه
1398/12/25
زن می تواند از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نماید که این شکایت با تنظیم شکواییه ترک انفاق انجام می شود و به این شکواییه در دادسرا رسیدگی می شود . در صورتی که جرم ترک انفاق احراز شود... [بیشتر...]

» مجازات رانندگی در حال مستی
1398/11/13
رانندگی در حال مستی به تنهایی هم تخلف رانندگی و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است . به این معنا که مستی و مصرف مسکر خودش به تنهایی مجازات دارد . رانندگی در حالت مستی نیز یک تخلف محسوب شده و... [بیشتر...]

» حکم تعلیقی چیست
1398/11/02
دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات را معلق کند . البته امکان تقاضای تعلیق مجازات از طرف محکوم علیه و دادستان نیز در ص... [بیشتر...]

» دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از سامانه ثنا
1398/11/02
امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی امکانپذیر نمی باشد و افراد متقاضی دریافت این گواهی باید شخصا به دفاتر مذکور مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل و ارائه مدارک این گواهی برای اف... [بیشتر...]

» گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی
1398/09/25
امکان صدور و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به هیچ عنوان به صورت اینترنتی امکانپذیر نمی باشد و افراد متقاضی دریافت این گواهی باید شخصا به دفاتر مذکور مراجعه نمایند و پس از ا... [بیشتر...]

» مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
1398/08/26
در این مقاله به بررسی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه فرم رضایت نامه بیمار
1398/08/21
رضایت نامه یا برائت نامه بیمار نوعی اعلام اعتماد از جانب بیمار به پزشک است . این اعلام رضایت از طریق فرم هایی در مراکز درمانی که به امضاء پزشک و بیمار می رسد صورت می گیرد . به خاطر وجود نگرا... [بیشتر...]

» مجازات کار اجباری در قانون کار
1398/08/21
در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دریافت رضایت نامه از بیمار
1398/08/11
دریافت برائت یا رضایت نامه در درمان پزشکی به منظور اعلام مسئولیت نداشتن پزشک در صورت عدم قصور و تقصیر وی و همچنین تغییر دادن بار اثبات تقصیر صورت می گیرد . یعنی اگر پزشک همه ی... [بیشتر...]

» مراحل گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه
1398/07/29
در این مقاله به بررسی نحوه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه و مراحل گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم . ... [بیشتر...]


سایر موضوعات کیفری
Top