» انواع مهریه اعم از مهرالمثل ، مهرالمتعه و مهرالمسمی
1397/02/26
در این مقاله قصد داریم تا انواع مهریه اعم از مهرالمسمّی ،مهرالمثل و مهرالمُتعه را مطرح نموده و به شرایط تعلق آن به زن بپردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

مهریه
Top