» دفترچه ثبت نام جذب اختصاصی قضات
1398/12/28
ثبت نام جذب اختصاصی قضات از طریق سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام می شود و همزمان با شروع ثبت نام ، دفترچه ثبت نام بر روی سایت قرار می گیرد . کسان... [بیشتر...]

» دفترچه ثبت نام آزمون قضاوت
1398/12/27
متقاضیان ثبت نام در آزمون قضاوت ابتدا باید دفترچه ثبت نام را به طور کامل مطالعه کنند . ثبت نام این آزمون از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود و همزما... [بیشتر...]

» زمان ثبت نام جذب اختصاصی قضات
1398/12/13
قوه قضاییه هر سال با برگزاری آزمون قضاوت اقدام به جذب و استخدام قاضی می کند . اما راهکار دیگری نیز برای تعدادی از دانش آموختگان ممتاز برخی از دانشگاه های برتر وجود دارد که بدون شرکت در ... [بیشتر...]

» زمان ثبت نام آزمون قضاوت
1398/12/10
هر ساله آزمونی با عنوان آزمون قضاوت برای گزینش متقاضیان تصدی منصب قضا برگزار می شود . ثبت نام این آزمون در تیر ماه و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می گیرد . ... [بیشتر...]

» ثبت نام جذب اختصاصی قضات
1398/11/30
آزمون قضاوت هر ساله توسط قوه قضاییه برای گزینش داوطلبان تصدی منسب قضا برگزار می شود . ثبت نام برای جذب اختصاصی قضاوت از طریق سایت منابع انسانی قو... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون قضاوت
1398/11/26
آزمون قضاوت هر ساله توسط قوه قضاییه برای گزینش داوطلبان تصدی منسب قضا برگزار می شود . ثبت نام برای آزمون جذب عمومی قضاوت از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود . بعد از قبولی در&nbs... [بیشتر...]

صفحات: 1

قضاوت
Top