» شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند
1398/12/21
علی رغم اینکه ملاقات فرزندان با پدر و مادر به عنوان حقی در قانون تضمین شده است ، با این حال اگر ملاقات با کودک به مصلحت نبوده و سبب ایجاد آسیب برای کودک بشود ، می توان ساعات و مدت زمان ... [بیشتر...]

» شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد
1398/09/11
در این مقاله به بررسی شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی
1398/07/01
در این مقاله به بررسی شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی
1398/07/01
در این مقاله دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

» موانع اجرای حق حضانت
1398/05/19
در این مقاله به بررسی موانع حضانت چیست و مواردی که مانع اجرای حق حضانت می شوند کدامند را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» حضانت موقت فرزند چیست
1398/05/19
در این مقاله به بررسی مفهوم حضانت موقت فرزند چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست لغو حضانت فرزند
1398/05/09
در این مقاله به بررسی نحوه تنظیم و نمونه دادخواست لغو حضانت فرزند خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی
1398/05/08
در این مقاله به بررسی تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه تنظیم دادخواست سلب حضانت از مادر و نمونه آن
1397/09/03
در این مقاله حضانت مادر ، شرایط سلب حضانت فرزند و نمونه دادخواست سلب حضانت از مادر را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر
1397/08/20
در شرایطی که پدر صلاحیت لازم برای عهده دار شدن حضانت فرزند را دارا نباشد ، می توان به دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده دادخواستی مبنی بر سلب حضانت از پدر را ارائه نمود که دادگاه با توجه به آن... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

حضانت
Top