» سن قانونی پسر برای تصمیم گیری
1399/05/27
براساس قانون حضانت اطفال اعم از دختر و پسر تا سن 7 سالگی بر عهده مادر بوده و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ برعهده پدر می باشد . فرزندان پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ یعنی 15 سالگی از حضانت وال... [بیشتر...]

» سن قانونی دختر برای تصمیم گیری
1399/03/17
حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن تا زمانی که کودک از حضانت والدین خود خارج شود ، به پدر اختصاص دارد . در سن بلوغ یعنی در نه سالگی ، دختر از حضانت والدین خود... [بیشتر...]

» شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند
1398/12/21
علی رغم اینکه ملاقات فرزندان با پدر و مادر به عنوان حقی در قانون تضمین شده است ، با این حال اگر ملاقات با کودک به مصلحت نبوده و سبب ایجاد آسیب برای کودک بشود ، می توان ساعات و مدت زمان ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست سلب حضانت در صورت اعتیاد پدر
1398/09/19
اعتیاد پدر یکی از دلایل مورد استناد جهت سلب حضانت پدر می باشد ؛ به ویژه در صورتی که این اعتیاد مضر به حال فرزند و مصلحت وی باشد . به همین دلیل ، می توان با تنظیم یک نمونه از دادخواست سلب حضا... [بیشتر...]

» پایان مدت حضانت فرزند دختر و پسر
1398/09/18
حضانت که به معنای مراقبت و حمایت از کودکان است ، تا سنی ادامه می یابد که فرزند به سن بلوغ قانونی و شرعی برسد . به همین دلیل پس از اینکه فرزند به سن بلوغ رسید ، حضانت وی نیز پایان یافته و خود... [بیشتر...]

» شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد
1398/09/11
در این مقاله به بررسی شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی
1398/07/01
در این مقاله به بررسی شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی
1398/07/01
در این مقاله دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

» موانع اجرای حق حضانت
1398/05/19
در این مقاله به بررسی موانع حضانت چیست و مواردی که مانع اجرای حق حضانت می شوند کدامند را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» حضانت موقت فرزند چیست
1398/05/19
در این مقاله به بررسی مفهوم حضانت موقت فرزند چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top