» ترک زناشویی از طرف مرد و زن
ترک زناشویی از طرف مرد و زن، به معنای این است که آن ها، از انجام رابطه جنسی با یکدیگر خودداری کنند. امکان درخواست تجویز ازدواج مجدد یا عدم تعلق نفقه به زن، به واسطه عدم تمکین و ناشزه بو... [بیشتر...]

» بردن وسایل منزل توسط زن
بردن وسایل منزل توسط زن، می تواند با استفاده از حکم دادگاه، مبنی بر استرداد جهیزیه یا بدون حکم دادگاه و با بردن اسباب، در نبود شوهر، اتفاق بیفتد. مراحل قانونی استرداد جهیزیه، ثبت دادخوا... [بیشتر...]

» شرایط صیغه موقت بدون اجازه پدر
صیغه موقت دختران ، مشروط به کسب اجازه یا رضایت پدر یا جد پدری است ؛ با این حال شرایط صیغه موقت بدون اجازه پدر ، برای فرزند دختر ، آن است که قبلا دختر ازدواج کرده و باکره یا دوشیزه نباشد . هم... [بیشتر...]

» پیش نیازهای حقوقی قبل از ازدواج
لازم است افراد برای آشنایی با حقوق و وظایفشان در رابطه با ازدواج، در مورد پیش نیازهای حقوقی قبل از ازدواج، که شامل مواردی، مانند اصطلاحات حقوقی مربوط به ازدواج، انواع نکاح و قوانین و آث... [بیشتر...]

» ثبت ازدواج در دفترخانه
از جمله مراحل ثبت ازدواج در دفترخانه ، پیش از حضور در دفترخانه ، انجام آزمایش های پیش از ازدواج و شرکت در کلاس های آموزشی است . پس از آن ، مراحل ثبت نکاح در محضر ، به این صورت است که زوجین ،... [بیشتر...]

» قباله ازدواج
قباله ازدواج، سندی رسمی است که از سوی دفترخانه ازدواج و در رابطه با عقد نکاح موقت یا دائم تنظیم می شود. قباله ازدواج، متعلق به زوجین است، اما بنابر عرف جامعه ایران، زن و ... [بیشتر...]

» مراحل باطل كردن صيغه محرميت
 باطل کردن صيغه محرمیت، تحت شرایطی، امکان پذیر است. مراحل باطل کردن صيغه محرمیت، شامل تنظیم دادخواست مبنی بر فسخ عقد موقت و یا الزام مرد به بذل مدت و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی می... [بیشتر...]

» تعداد شهود عقد ازدواج
به لحاظ قانونی ، حضور شهود برای عقد ازدواج یا نکاح الزامی بوده و تعداد شهود عقد ازدواج مشخص شده که لازم است حداقل تعداد دو نفر شاهد به محضر معرفی شوند . از جمله شرایط شاهدان عقد نکاح ، آن اس... [بیشتر...]

» مدارک لازم برای ازدواج دوم زن و مرد
مدارک لازم برای ازدواج دوم زن ، علاوه بر گواهی فوت یا طلاق نامه و سایر مدارک هویتی ، شامل رضایت پدر ( در صورت دوشیزه بودن زوجه ) می باشد . مدارک لازم برای ازدواج دوم مرد نیز ، علاوه بر طلاق ... [بیشتر...]

» وظایف زن بعد از فوت همسر
برخی از مهم ترین تکالیف زن بعد از مرگ شوهر را می توان به لحاظ قانونی، مورد بررسی قرار داد . از جمله وظایف زن بعد از فوت همسر ، می توان به لزوم نگه داشتن عده وفات به مدت 4 ماه و 10 روز و همچن... [بیشتر...]


Top