» قرارداد جعاله
قرارداد جعاله ، به قراردادی گفته می شود که یکی از طرفین ، متعهد می شود در صورت انجام دادن عمل مورد نظر ، به انجام دهنده آن ، اجرت یا جعل پرداخت کند . طرفین قرارداد جعاله ، عبارتند از جا... [بیشتر...]

» سوالات صلح عمری
در تعریف صلح عمری ، باید گفت که این نوع قرارداد ، به منظور انتقال مالکیت مال از یک فرد به دیگری صورت می گیرد ؛ به این شرط که صلح کننده ، تا پایان مدت حیات ، بتواند از منافع مال صلح شده استفا... [بیشتر...]

» صلح نامه دستی
صلح نامه دستی ، به صلح نامه ای گفته می شود که به صورت محضری در دفترخانه به ثبت نرسیده است . نحوه تنظیم و تکمیل صلح نامه دستی ، به این صورت است که طرفین ، بر روی یک برگه معمولی ، مفاد و ... [بیشتر...]

» انواع صلح
 صلح دعوا و عقد صلح در مقام معامله، از انواع صلح هستند. صلح دعوا، برای رفع تنازع و اختلاف موجود یا رفع تنازع احتمالی آینده، می باشد. صلح در مقام معامله ، ب... [بیشتر...]

» قرارداد شراکت و شرایط آن
قرارداد شراکت، بین دو یا چند نفر، با ادغام آورده های آنها و با هدف کسب سود ، منعقد می شود. برای انعقاد عقد شراکت به شرایطی، از جمله اهلیت طرفین، تعیین آورده، نی... [بیشتر...]

» صلح عمری برای فرزند
صلح عمری برای فرزند ، در شرایطی کاربرد دارد که والدین ، قصد دارند تا پایان مدت حیات خود ، از ملک استفاده نمایند و مالکیت ، پس از فوت آنها ، به فرزند منتقل شود . آثار صلح عمری ، آن است که در ... [بیشتر...]

» واگذاری ملک به همسر
واگذاری ملک به همسر، با پرداخت بها یا به صورت بلاعوض امکان پذیر است . از جمله روش ها و شرایط واگذاری ملک به همسر ، می توان به عقودی مانند بیع ، صلح عمری و یا هبه اشاره نمود و البته انتقال مل... [بیشتر...]

» معامله اضطراری چیست
معامله اضطراری، به این معنا است که شخصی ، در شرایط ناشی از اضطرار ، معامله ای انجام می دهد که در شرایط عادی ، این معامله را انجام نمی داد . البته ، حکم معامله اضطراری ، بر خلاف معاملات اکراه... [بیشتر...]

» حق عمری چیست
حق عمری، از اقسام حق انتفاع می باشد. حق عمری یعنی حق انتفاع و استفاده به موجب انعقاد عقدی، به مدت طول عمر مالک، منتفع یا شخص ثالث به دیگری منتقل شود. ایجاد حق عمری، از شرایطی همچون قبض ... [بیشتر...]

» صلح خیاری چیست
صلح، یکی از عقود لازم در قانون مدنی است که انواع مختلفی دارد و می تواند برای رفع تنازع یا در مقام معاملات منعقد شود. با درج خیار در عقد صلح، امکان فسخ قرارداد به طرفین داده می شود، که د... [بیشتر...]


Top