» ابطال وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل یکی از انواع عقد وکالت است که در آن موکل حق فسخ را از خود ساقط کرده و بر خلاف وکالت عادی امکان فسخ آن را ندارد. راه های ابطال وکالت بلاعزل تا حدودی با وکالت عادی ... [بیشتر...]

» تفاوت عقد عاریه و عقد ودیعه
در میان قراردادهای مختلف دو قرارداد وجود دارند که بسیار به یکدیگر شبیه اند و از این حیث منجر به اشتباهاتی می شود . این دو عقد ، عقد ودیعه و عقد عاریه هستند که هر دو از عقود معین اند . اولین ... [بیشتر...]

» قرارداد مضاربه چیست
قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می ... [بیشتر...]

» مفهوم عقد و قرارداد
در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین  آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن و عقد وکالت و همچن... [بیشتر...]

» دادخواست الزام به انجام تعهد
در این مقاله به دادخواست الزام به انجام تعهد می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وکالت بلاعزل در فروش ملک
در این مقاله به بررسی در وکالت بلاعزل فروش ملک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وکالت بلاعزل در حضانت فرزند
در این مقاله به بررسی وکالت بلاعزل در حضانت فرزند می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وکالت کاری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه وکالت کاری چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

» معامله اکراهی چیست
در این مقاله به بررسی اینکه معامله اکراهی چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» موارد انقضای وکالت
در این مقاله به بررسی موارد انقضای وکالت می پردازیم . ... [بیشتر...]


Top