» پیگیری صدور سند مالکیت
مالکینی که درخواست صدور سند مالکیت خود را در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت ثبت نموده اند، می توانند با مراجعه به سایت پیگیری صدور سند مالکیت و با استفاده از اطلاعات مرب... [بیشتر...]

» شناسه یکتا سند مالکیت
شناسه یکتا سند مالکیت یا کد یکتا ملک،  شماره ای 18 رقمی است که در قسمت بالایی سند مالکیت و در سمت راست آن قابل مشاهده می باشد. شماره یکتا سند مالکیت، متفاوت از کد رهگیری ملک بوده و پیگی... [بیشتر...]

» حق عینی چیست
حق عینی یکی ازانواع حقوق مالی است که در مقابل حق دینی قرار می گیرد . حق عینی حقی است که بر عین خارجی اعمال می شود در حالی که حق دینی حقی است که نسبت به اشخاص وجود دارد . مثال حق عینی ، مالکی... [بیشتر...]

» مجمع عمومی سالانه و وظایف و اختیارات آن
در این مقاله به بررسی مجمع عمومی سالانه و وظایف و اختیارات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مسئول پرداخت هزینه های ساختمان
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت هزینه های ساختمان می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اولین مجمع عمومی عادی ساختمان
در این مقاله به بررسی اینکه مجمع عمومی عادی نخستین آپارتمان بر طبق قانون چیست و وظایف و اختیارت مجمع عمومی عادی نخستین می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» موضوع و مشمولان قانون از کجا آورده ای
در این مقاله موضوع و مشمولان قانون از کجا آورده ای را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» متن قانون از کجا آورده ای
در این مقاله متن قانون از کجا آورده ای را ارائه می دهیم . ... [بیشتر...]

» ‌قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
در این مقاله قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» عقد مزارعه و ارکان آن
در این مقاله به بررسی عقد مزارعه و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


Top