» در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند
در صورتی که زن فوت کند ، علاوه بر همسر ، سایر خویشاوندان نسبی ، همچون پدر و مادر و نیز فرزندان ، می توانند از وی ارث ببرند و در صورت نبود والدین و فرزند ، نوبت به وراث بعدی می رسد . لذا در ص... [بیشتر...]

» بعد از فوت پدر چه باید کرد
در خصوص اینکه بعد از فوت پدر چه باید کرد، می توان گفت، اقدامات بعد از فوت پدر، شامل امور مختلفی، نظیر ارث، حضانت فرزندان و گرفتن گواهی انحصار وراثت می باشد. مساله ار... [بیشتر...]

» سهم مرد از ارث زن
سهم مرد از ارث زن فوت شده خود، بسته به اینکه زن، فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، متفاوت است. میزان سهم الارث زوج از زوجه، در صورت داشتن فرزند از طرف زن، برابر با یک چهارم از ... [بیشتر...]

» سهم الارث دختر و پسر در سال 1400
مساوی شدن سهم الارث دختر و پسر ، همواره یکی از چالش های تقسیم ارث بوده است . گاهی تصور می شود که سهم الارث دختر و پسر در سال 1400 مساوی شده است ؛ در حالی که این موضوع صحیح نیست . به عبارت دی... [بیشتر...]

» قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان
متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان ، همان قانون مدنی است که به موجب آن ، فرمول تقسیم ارث فرزندان به این صورت است که اگر متوفی ، هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد ، پسران دو برابر دختران ا... [بیشتر...]

» حالت های مختلف سهم الارث پسران
یکی از حالت های مختلف سهم الارث پسران آن است که ورثه متوفی منحصر به یک یا چند پسر باشد که در این حالت ، تمام ترکه به آنها تعلق می گیرد . اما در صورتی که علاوه بر پسران ، پدر و مادر متوفی نیز... [بیشتر...]

» ماترک چیست
ماترک متوفی به معنای کلیه اموال و دارایی هایی است که از اشخاص فوت شده به جای می ماند . البته در خصوص تقسیم ترکه باید گفت که ابتدا باید بدهی های متوفی پرداخت و به وصیت های وی عمل شده و سپس نو... [بیشتر...]

» مثال ها و نمونه هایی برای تقسیم ارث
افراد یا به موجب نسب ارث می برند، یا به موجب سبب. از همین رو، فقه اقدام به طبقه بندی وراث نسبی و درجه بندی هر طبقه نموده است و همین امر موجب به وجو آمدن مثال ها و نمونه های مختلف در تقس... [بیشتر...]

» ترکه چیست
ترکه عبارت است از اموال و دارایی هایی که بعد از فوت فرد از او بجا مانده و به بازماندگان و وراث او می رسد. این اموال و دارایی ها می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و دیون باشد... [بیشتر...]

» اختلاف در تقسیم ارث
اختلاف در سهم الارث، عدم مشارکت وراث در فروش مال مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می باشد. جهت پیشگیری از اختلاف هر فرد می تواند قبل از فوت اقدام به ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top