» مادون نفس چیست
در پاسخ به این سوال که منظور از مادون نفس چیست ، باید گفت که مادون نفس در جنایات ، یعنی آسیب وارده به بزه دیده ، کمتر از آسیب به جان و نفس یا کشته شدن باشد . لذا جنایت مادون نفس ، به جنایتی ... [بیشتر...]

» دیه پیشانی
دیه پیشانی، بسته به این که آسیب وارد شده از چه نوعی است، متفاوت می باشد. مثلا، در جراحت حارصه، میزان دیه آن، 4 میلیون و 800 هزار تومان و در جراحت هاشمیه که منجر به شکستگی استخوان می شود، میز... [بیشتر...]

» دیه تورم
دیه از انواع مجازات های اصلی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. صدمه ای که موجب تورم اعضای بدن، سر یا صورت گردد، ارش تورم دارد و به آن دیه تورم تعلق نمی گیرد. در صورتی ک... [بیشتر...]

» دیه ترک برداشتن
 دیه ترک برداشتن استخوان و دندان به ترتیب، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو و یک بیستم دیه کامل در دندان های جلو و یک چهلم دیه کامل در دندان ها عقب است. همچنین، ترک برداشتن است... [بیشتر...]

» دیه ضربه به سر
آسیب یا ضربه خوردن سر ، مانند سایر آسیب های وارده به بدن افراد ، مشمول پرداخت دیه ضربه به سر می باشد . دیه کبودی سر ، شامل یک و نیم هزارم دیه کامل است و دیه تورم سر ، به صورت ارش بوده و مبلغ... [بیشتر...]

» دیه در رفتگی
میزان دیه در رفتگی استخوان از مفصل، دیه در رفتگی استخوان ترقوه و دیه در رفتگی استخوان دنده، به ترتیب دو سوم دیه آن عضو، بیست هزارم دیه کامل و پنج هزارم دیه کامل است. در صورتی ... [بیشتر...]

» میزان مبلغ دیه کبودی
دیه، یکی از انواع مجازات های اصلی پیش بینی شده، در قانون مجازات اسلامی است. دیه کبودی، سیاهی و سرخی پوست صورت، معادل سه هزارم، شش هزارم، یک و نیم هزارم دیه کامل در ماه غیر حرام می ... [بیشتر...]

» دیه شکستگی سر
برای تعیین میزان دیه ضربه به سر موارد مختلفی در قانون در نظر گرفته شده است و اگر ضربه به سر منجر به شکستگی سر شده باشد ، پزشکی قانونی پس از بررسی آسیب وارد شده ، نظریه خود را صادر می کند . ب... [بیشتر...]

» اثبات ضرب و جرح
دلایل اثبات جرم ضرب و جرح ، همان ادله اثبات دعوای کیفری مانند اقرار و شهادت و قسامه و علم قاضی است . البته باید مدارک اثبات جرم ضرب و جرح مثل نظریه پزشکی قانونی را نیز ضمیمه شکایت کرد تا اثب... [بیشتر...]

» دیه زیبایی صورت
برای تعیین میزان دیه صورت در سال 1400 ابتدا باید دیه اصلی تعیین شده و سپس اگر آثار آسیب ها پس از بهبودی باقی بود یک درصد دیه کامل نیز به عنوان دیه زیبایی صورت به آن افزود . انواع دیه آسیب به... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top