» پیامک پلیس امنیت اخلاقی بدون کد
پیامک پلیس امنیت اخلاقی بدون کد صرفا برای اخطار و تذکر به مالک خودرو مبنی بر خودداری از تخلف مجدد صادر می شود و نیازی به انجام اقدامات خاصی پس از دریافت این پیامک نیست . اما در صورتی که در م... [بیشتر...]

» عنصر معنوی جرم چیست
در پاسخ به این سوال که رکن معنوی جرم چیست ، باید گفت که عنصر معنوی در جرایم عمدی خود را به صورت اراده ، به همراه سوء نیت و قصد مجرمانه نشان می دهد . اما در مورد جرایم غیر عمدی ، علاوه بر لزو... [بیشتر...]

» عنصر قانونی جرم چیست
در پاسخ به این سوال که عنصر قانونی جرم چیست ، باید گفت که اصولا باید در قوانین جزایی فعل یا ترک فعلی به عنوان جرم پیش بینی شده باشد تا بتوان مرتکب را بر اساس آن مجازات نمود و بدون وجود رکن ق... [بیشتر...]

» عنصر مادی جرم چیست
یکی از مهم ترین ارکان جرم ، رکن مادی یا عنصر مادی جرم است . در پاسخ به این سوال که عنصر مادی جرم چیست ، باید گفت که عنصر مادی جرم به معنای آن است که رفتارهایی که بر اساس قانون جرم انگاری شده... [بیشتر...]

» تاثیر سوء پیشینه برای استخدام
در رابطه با تاثیر سوء پیشینه برای استخدام ، جرائمی که منجر به ایجاد سوء سابقه برای استخدام می شوند و مدت زمان تاثیر سوء پیشینه برای استخدام در قانون مجازات ذکر شده است . نحوه تاثیر سوء پیشین... [بیشتر...]

» مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی
تهدید به آبروریزی در فضای مجازی جرم است . اما در خصوص اینکه مجازات جرم تهدید به آبروریزی در فضای مجازی چیست ، می توان به ماده 669 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که بر اساس آن مجازات تهدید عب... [بیشتر...]

» کشف حجاب چیست
تعریف حقوقی و قانونی کشف حجاب به این معناست که خانمی در اماکن و انظار عمومی حجاب شرعی خود را رعایت نکرده باشد ؛ به این معنا که موهای سر و نیز بدن وی از پوشش مناسب و کاملی برخوردار نباشد . بر... [بیشتر...]

» مجازات اعاده حیثیت
ادعای شرف یا ادعای حیثیت در صورتی امکان پذیر است که جرم یا اکاذیبی به دیگری نسبت داده باشد که بزه دیده می تواند پس از اثبات برائت یا بی گناهی خود در دادسرا یا دادگاه ، از مرتکب شکایت کرده و ... [بیشتر...]

» راه های شکایت از اذیت همسایه طبقه بالا
راه های شکایت از اذیت همسایه طبقه بالا آن است که پس صحبت کردن و تذکر به همسایه از طریق مدیر ساختمان یا ارسال اظهارنامه قضایی ، با پلیس 110 تماس گرفته و مورد را صورتجلسه نموده و سپس اقدام به ... [بیشتر...]

» نحوه تذکر به همسایه
قبل از طرح شکایت از همسایه مزاحم ، می توانیم از طریق حضوری یا به واسطه مدیر ساختمان بابت مزاحمت های همسایه به وی تذکر دهیم . البته نحوه تذکر به همسایه مزاحم می تواند به شکل ارسال اظهارنامه ق... [بیشتر...]


Top