» مهریه محجورین
از آن جهت که محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون در بسیاری از موارد، حق تصرف در اموال خود را ندارند ، لازم است که در بیشتر موارد، تعیین مهریه با اجازه ولی و یا توسط وی انجام شود . همچنین برای... [بیشتر...]

» ساقط شدن مهریه بعد از مرگ زن
مهریه، حقی است که به هنگام ازدواج برای زنان ایجاد می شود و مرد موظف است این دین را به زن بپردازد . بنابراین ، در پاسخ به این سوال که آیا فوت یا مرگ زن مهریه وی را ساقط می کند ، باید گفت خیر ... [بیشتر...]

» مهریه همسر دوم
بر اساس قانون مدنی همین که زن و مردی با هم عقد ازدواج بستند ، مهریه تعیین شده به زن تعلق می گیرد و هر زمان و در هر شرایطی که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند . به همین دلیل ، تفاوتی وجود ندا... [بیشتر...]

» هزینه دادرسی مهریه
هزینه دادرسی که برای اجرا گذاشتن مهریه می بایست از جانب زن پرداخت شود 5/3 درصد ارزش خواسته در دادگاه است که همان ابتدای شروع به رسیدگی دریافت می شود اما زن می تواند برای عدم پرداخت آن، دادخو... [بیشتر...]

» بخشیدن بخشی از مهریه
بخشیدن بخشی از مهریه یا بخشش قسمتی از مهریه توسط زن به مرد یا به صورت دست نویس در قالب سند عادی انجام می شود یا زن با در دست داشتن مدارک شناسایی و شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه می ... [بیشتر...]

» زمان پرداخت مهریه در عقد موقت
زمان پرداخت مهریه در عقد موقت از بعد از خواندن صیغه عقد موقت تا هر زمان که عقد به پایان می رسد امکان پذیر است و دریافت مهریه از طرف زن مهلت قانونی و قاعده خاصی ندارد . ... [بیشتر...]

» ممنوع الخروجی بابت پرداخت مهریه
با مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه زن می تواند مرد را ممنوع الخروج کند . در دادگاه با صدور حکم محکومیت و نپرداختن مهریه مرد ممنوع الخروج می شود . در اجرای ثبت با مراجعه و درخواست زن... [بیشتر...]

» واخواهی مهریه
اگر زن برای پرداخت مهریه در دادگاه دعوایی مطرح کند و دادگاه به صورت غیابی حکم به پرداخت مهریه توسط مرد صادر کند زمانی مرد می تواند به حکم دادگاه خانواده برای پرداخت مهریه به زن&nbs... [بیشتر...]

» نفقه زن لیسانس و فوق لیسانس
شوهر ملزم به پرداخت نفقه زن است حتی اگر زن خودش شاغل باشد . اما در نحوه محاسبه نفقه زن با توجه به مقام و منصب و شان و تحصیلات زن ، متفاوت خواهد بود ، مثلا میزان نفقه زن لیسانسه از فوق لسانس ... [بیشتر...]

» رجوع از مهریه بخشیده شده
زنی که مهریه اش را به شوهرش ببخشد دیگر نمی تواند به آن رجوع کند مگر این که مهریه اش را به شوهرش هبه کرده باشد به جز هبه دین مثل سکه . در صورت وجود شرایطی امکان رجوع به هبه وجود خواهد داشت یا... [بیشتر...]


Top