دینا / آیین دادرسی / آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی


» دادرس کیست مقصود از دادرس که در مواردی دارای تفاوت با قاضی و رئیس شعبه است، در مفهومی کلی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و در پاره ای موارد، شخصی است که در رتبه ای پایین تر از قاضی قرار داشته و...

» قاعده فراغ دادرس قاعده فراغ دادرس به این معنی است که قاضی پس از صدور رای، اجازه تغییر آن را ندارد. از آنجا که همواره امکان اشتباه در صدور رای وجود دارد، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. از استثنائات قاع...

» اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر شرایط اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر ، آن است که شخص معترض ، با استناد به یکی از روش های واخواهی ، اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی ، نسبت به رای قطعی دادگاه تجدید نظر ، معترض شود . نحوه و مراح...

» واخواهی حقوقی در خصوص شرایط واخواهی حقوقی ، باید گفت که واخواهی حقوقی ، صرفا از احکام غیابی صادره از دادگاه امکانپذیر است . نحوه و مراحل واخواهی حقوقی ، از طریق ثبت نمونه دادخواست واخواهی در دفا...

» ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، دریافت خسارت تاخیر تادیه ، مورد پیش بینی قرار گرفته است . تفسیر و نکات حقوقی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، آن است که در دعاوی دینی از نوع وجه رای...

» ثبت نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قوه قضائیه به منظور بهره مندی ایرانیان خارج از کشور از خدمات سایت ثنا، سامانه ای را به آدرس international.adliran.ir، راه اندازی نموده است. نحوه ثبت نام ثنا برای ایر...

» ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق متن ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه، حق یا دینی بر عهده شخصی ثابت شد، اصل بر بقای آن حق یا دین بوده، مگر اینکه طرف مقابل، خلاف ادعای مدعی حق یا دین را اثبات نماید. در شرح و تفس...

» اعتراض ثالث اجرایی اعتراض ثالث اجرایی ، در شرایطی قابل طرح است که دادگاه ، در دعوایی ، حکم به توقیف مالی صادر نموده باشد که شخص ثالث ، مدعی حقی بر آن است . طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، مهلت خاصی ندارد و شخص ...

» سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی، یکی از سامانه های زیرمجموعه سامانه عدل ایران بوده که اشخاص حقوقی می توانند با ورود به سایت آن، از طریق گزینه ارائه و پیگیری دادخواست، برای ثبت دادخواست خود اقدا...

» ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی متن ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، به وظایف محکوم علیه، پس از دریافت ابلاغیه اجراییه حکم قطعی دادگاه که به درخواست ذی نفع از حکم، صادر شده و تبعات عمل نکردن به مفاد این ماده، اشار...

» قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی جدید آن مصوب 1400 ، احکام مهمی در خصوص نحوه اجرای حکم دادگاه در دعاوی مالی و نیز ، طرح درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ، پیش ب...

» صدور حکم از دادگاه بدوی به دادگاه بالاتر نحوه صدور حکم از دادگاه بدوی به دادگاه بالاتر ، آن است که محکوم علیه ، ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلاغ رای دادگاه بدوی ، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، تقاضای تجدید نظر خواهی نمو...

» ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی متن ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان ارسال اظهارنامه قضایی، به دیگری، برای مطالبه طلب یا درخواست ایفای تعهد یا مطالبه حق یا ابراز اظهارات، به صورت رسمی، قبل از ثبت دادخواس...

» ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده صحبت می کند، این است که ایرادات این ماده، می توانند مانعی دائمی یا موقت در رسیدگی باشند ...

» هزینه دادرسی دعاوی ملکی محاسبه میزان قیمت هزینه دادرسی دعاوی ملکی، در صورتی که دعوا، مالی و حقوقی بوده، با در نظر گفتن ارزش منطقه ای ملک، صورت گرفته و میزان آن، در مرحله بدوی، با خواسته تا مبلغ 20 میلیون تومان...

» هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر تعرفه هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر، در دعاوی مالی حقوقی، در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، 5/5 درصد ارزش محکوم به بوده و در صور...

» تبدیل تامین درخواست تبدیل تامین خواسته ، از سوی خواهان و خوانده دعوی ، قابل پذیرش است ؛ به این شرط که تا قبل از عملیات اجرایی فروش مال بوده و ارزش مال معرفی شده ، کمتر از مال توقیف شده نباشد . به این من...

» ابلاغ از طریق نشر آگهی ابلاغ از طریق نشر آگهی ، در شرایطی انجام می شود که خوانده دعوی ، مجهول المکان است . در این شرایط ، خواهان می بایست با پرداخت هزینه نشر آگهی مجهول المکان به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ...

» حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی ، با رعایت شرایط خاص آن، ناظر بر طرح ایرادات و اعتراضات ، افزایش خواسته ، جلب شخص ثالث و استرداد دادخواست است . حقوق و تکالیف خوانده در جلسه اول دادرس...

» دادرسی الکترونیکی در خصوص قانون آیین دادرسی الکترونیکی ، باید گفت که علاوه بر مواد 175 و 176 و نیز ، بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دادرسی الکترونیک ، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و...

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 150000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©