» اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور
امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور در صورت ابرام و تایید حکم دادگاه قبلی همچنین نقض بلا ارجاع وجود ندارد . اعتراض زمانی امکان دارد که رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض د... [بیشتر...]

» آدرس شعب دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور داری ۴۰ شعبه دایر است که شعب مستقر در تهران به این آدرس است تهران ، خیابان خیام ، روبروی پارک شهر ، کاخ دادگستری . آدرس شعب قم میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، جنب دادگستری... [بیشتر...]

» نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
در قانون دیوان عدالت اداری ، واحدی تحت عنوان واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر نحوه اجرای حکم دیوان رسیدگی نموده و در صورتی که محکوم علیه ، از اجرای مفاد ... [بیشتر...]

» هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری طبق قانون ، می تواند به دعاوی افراد علیه دولت رسیدگی کرده و حکم صادر نماید . حکم صادر شده توسط دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در این دیوان ... [بیشتر...]

» شورای حل اختلاف
شورا های حل اختلاف به منظور کاهش تراکم امور دادگاه ها و رسیدگی سریع تر به دعاوی تشکیل شدند . این شورا ها از نهادی شبه قضایی به نهادی قضایی تغییر پیدا کردند و صلاحیت آن ها گسترش یافت البته ای... [بیشتر...]

» مراجع قضایی در قانون
در این مقاله به بررسی اینکه مراجع قضایی در قانون می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دادگاه کیفری و صلاحیت آن
در این مقاله به بررسی اینکه دادگاه کیفری و صلاحیت دادگاه کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه حقوقی و صلاحیت آن
در این مقاله به بررسی دادگاه حقوقی و صلاحیت  آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح برای مطالبه سفته
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

» صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی
در این مقاله صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی و رای وحدت رویه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top