» ساعت کاری دادگاه ها
دادگاه ها و مراجع قضایی به عنوان یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی صرفا در خلال ساعات کاری تعیین شده به ارائه خدمات قضایی می پردازند که ساعات کاری دادگاه ها در سال ۱۴۰۰ معمولا ا... [بیشتر...]

» سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری
نحوه و روش پاسخگویی دیوان عدالت اداری به شاکی از طریق دو سامانه ساجد دیوان عدالت اداری و سامانه ثنا انجام می شود و از این طریق جزییات مربوط به پرونده قابل مشاهده خواهد بود . علاوه بر این ، س... [بیشتر...]

» نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری
در حال حاضر نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک و با ثبت نام در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری انجام می شود که مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری در موارد مختلف به تفکیک در قانون د... [بیشتر...]

» پيگيری شكايت ديوان عدالت اداری
کلیه اشخاص می توانند پس از ثبت نام در سامانه ساجد دیوان عدالت اداری اقدام به ثبت شکایت و دادخواست در دیوان عدالت اداری نمایند . پیگیری شکایت دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 79 و 80 قانو... [بیشتر...]

» فرق شورای حل اختلاف با دادگاه
شورای حل اختلاف با دادگاه از منظر صلاحیت و موضوع رسیدگی فرق دارند و شورای حل اختلاف صرفا به دعاوی رسیدگی می کند که طبق قانون در صلاحیت آن است . روند رسیدگی و دادرسی شورای حل اختلاف هرچند بر ... [بیشتر...]

» عدم حضور در جلسه شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی حقوقی و صدور رای را دارد و همچنین می تواند در برخی دعاوی به ایجاد سازش میان طرفین بپردازد . به همین دلیل پیامد حاضر نشدن در وقت ... [بیشتر...]

» عدم سازش در شورای حل اختلاف
در کلیه دعاوی حقوقی و مدنی ، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت ، طرفین می توانند برای ایجاد سازش در شورا توافق نمایند و یا اینکه دادگاه ها پرونده های طرح شده را برای حصول سازش... [بیشتر...]

» اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور
امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور در صورت ابرام و تایید حکم دادگاه قبلی همچنین نقض بلا ارجاع وجود ندارد . اعتراض زمانی امکان دارد که رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض د... [بیشتر...]

» آدرس شعب دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور داری ۴۰ شعبه دایر است که شعب مستقر در تهران به این آدرس است تهران ، خیابان خیام ، روبروی پارک شهر ، کاخ دادگستری . آدرس شعب قم میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، جنب دادگستری... [بیشتر...]

» نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
در قانون دیوان عدالت اداری ، واحدی تحت عنوان واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر نحوه اجرای حکم دیوان رسیدگی نموده و در صورتی که محکوم علیه ، از اجرای مفاد ... [بیشتر...]


Top