دینا / آشنایی با مراجع دادگستری / انواع اوراق قضایی

انواع اوراق قضایی


» نمونه دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم از روش های که می توان از طریق آن به حکمی که دادگاه صادر کرده است اعتراض نمود ، اعاده دادرسی می باشد .  برای درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم را به دادگا...

» نمونه دادخواست فسخ نکاح با توجه به عیوب زوج یا زوجه فسخ نکاح موجب انحلال عقد نکاح می شود و همچنین باید گفت که فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و فقط در موارد بیان شده در قانون امکانپذیر است . در صورت وجود شرایط قانونی زوج و زوجه می توانند به دادگا...

» دادخواست تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت نحوه دریافت و محل و زمان دریافت مورد معامله است که اگر فرد فروشنده از تسلیم مورد معامله استنکاف نماید ، شخص خریدار می تواند با ارائه دادخواست تسلیم مورد معامله به دادگاه الزام طرف معامله را ...

» دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مهلت مطالبه یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی می باشد و نحوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان به این صورت است که زیان دیده برای مطالبه و تقدیم دادخواست باید تصویر یا رونوشت مص...

» دادخواست فسخ قرارداد ، خلع ید و پرداخت اجرت المثل در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ قرارداد ، خلع ید ، پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامین خواسته و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ قرارداد ، خلع ید ، پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور...

» دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت در این مقاله به بررسی دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت می پردازیم .   ...

» دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت می پردازیم . ...

» نمونه دادخواست مطالبه سفته نمونه دادخواست مطالبه سفته، شامل اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی و آدرس خواهان و خوانده، مشخصات وکیل، ستون خواسته، دلالیل و منضمات و شرح دادخواست می باشد. نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست ...

» نمونه دادخواست اخذ به شفعه در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست اخذ به شفعه و تنظیم و نوشتن دادخواست اخذ به شفعه می پردازیم .  ...

» نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه، در صورتی تنظیم می گردد که هرچند، زوجه در انجام وظیفه زوجیت خود کوتاهی نکرده است، اما زوج از پرداخت نفقه خودداری می کند. در این حالت، زوجه باید به دفاتر خدما...

» نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج دائم نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم، یکی از انواع اوراق قضایی است که از جانب زوجه، برای صدور حکم الزام مرد بر ثبت نکاح دائم در دفترخانه، در مواقعی که مرد از این امر خودداری می...

» دادخواست الزام به اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی تمامی دادخواست هایی که ثبت می شوند، باید، در فرم چاپی و از پیش آماده دادخواست، درج شده و به دادگاه، ارسال گردند. دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی&n...

» توقیف دادخواست و موارد آن در این مقاله به بررسی توقیف دادخواست و موارد آن می پردازیم .  ...

» نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر می پردازیم . ...

» دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع در صورتی که کالای خریداری شده، دارای نقصی باشد که استفاده از آن را غیر ممکن کند یا به واسطه عیب، ارزش مال، کمتر شده باشد، مشتری می تواند، مابه التفاوت مال سالم و ناقص را دریاف...

» نمونه دادخواست واخواهی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی حقوقی که با تنظیم و ثبت یک نمونه دادخواست واخواهی، صورت می گیرد، یکی از طرق اعتراض به آرای غیابی است. در صورتی که واخواه، به علت فقر یا عدم دسترسی به اموال، توان پرداخت هزی...

» نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامین در این مقاله به بررسی دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامین می پردازیم .  ...

» نمونه دادخواست اثبات معامله نسبت به یک قطعه زمین در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست اثبات معامله نسبت به یک قطعه زمین می پردازیم .  ...

» نمونه دادخواست استرداد وجوه پرداختی به لحاظ فسخ معامله در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست استرداد وجوه پرداختی به لحاظ فسخ معامله  می پردازیم . ...

» نمونه دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه می پردازیم . ...
صفحات: 1 2 3 4 5

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 110000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©