دینا / خانواده / سایر موضوعات خانواده

سایر موضوعات خانواده


» موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج در این مقاله به بررسی حق اشتغال به کار زوجه و موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج خواهیم پرداخت . ...

» اقرار به فرزندی کبیر دیوانه در این مقاله اقرار به نسب فرزندی ، شرایط اقرار به نسب فرزند و اقرار به فرزندی کبیر دیوانه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ...

» شرایط و آثار اقرار به نسب خویشاوندی در این مقاله اقرار به نسب خویشاوندی ، شرایط صحت اقرار به نسب خویشاوندی و آثار اقرار به نسب خویشاوندی را مورد بررسی قرار می دهیم . ...

» نسب ناشی از شبهه چیست در این مقاله وطی به شبهه و نسب ناشی از شبهه در قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ...

» وطی به شبهه یا نکاح به شبهه چیست در این مقاله وطی به شبهه چیست ، اقسام شبهه در وطی به شبهه و نسب ناشی از وطی به شبهه خواهیم پرداخت . ...

» طرح دعوای نفی ولد در دادگاه در این مقاله به بررسی اقامه دعوای نفی ولد ، اقرار به ابوت و مدت زمان دعوای نفی ولد خواهیم پرداخت . ...

» اقرار به نسب فرزندی در این مقاله تعریف اقرار به نسب فرزند ، شرایط اقرار به نسب و آثار اقرار به نسب را بررسی می نماییم . ...

» شرایط اقرار به نسب در این مقاله شرایط اقرار به نسب از جمله امکانپذیر بودن وجود نسب و تصدیق نسب توسط خود شخص را مورد بررسی قرار می دهیم . ...

» آثار اقرار به نسب فرزندی و خویشاوندی در این مقاله به بررسی آثار اقرار به نسب فرزندی و آثار اقرار به نسب خویشاوندی خواهیم پرداخت . ...

» لعان چیست در این مقاله ابتدا به تعریف لعان پرداخته و سپس لعان در حقوق را مورد بررسی قرار می دهیم . ...

» نفی ولد چیست در این مقاله نخست به بررسی نفی ولد چیست پرداخته و سپس اثبات نفی ولد و دعوای نفی ولد را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ...

» آثار لعان چیست در این مقاله لعان چیست و آثار لعان بر اساس قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ...

» رجوع از لعان و آثار آن در این مقاله به بررسی لعان یعنی چه و رجوع از لعان خواهیم پرداخت . ...

» اقربای نسبی کدامند در این مقاله قرابت نسبی ، اقسام قرابت نسبی و طبقات اقربای نسبی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ...

» قرابت نسبی در خط عمودی در این مقاله ابتدا به بررسی قرابت نسبی پرداخته و سپس قرابت نسبی عمودی را بررسی می کنیم . ...

» اماره فراش چیست در این مقاله تعریف اماره فراش ، توجیه اماره فراش ، تولد طفل در زمان زوجیت  و تولد طفل بعد از انحلال نکاح را بررسی می نماییم . ...

» نفی یا انکار نسب چیست در این مقاله نفی نسب و دعوای نفی نسب را بررسی می نماییم . ...

» نسب مشروع و آثار آن در این مقاله نسب مشروع و اختلاف در نسب مشروع را بررسی می نماییم . ...

» اثبات نسب مشروع در این مقاله اثبات رابطه زوجیت ، اثبات نسب مادری و اثبات نسب پدری را بررسی می کنیم . ...

» صلاحیت اثبات نسب در این مقاله اثبات نسب و صلاحیت دادگاه اثبات نسب را بررسی می کنیم . ...

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 150000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©