» نمونه متن شکایت کیفری ممانعت از ملاقات فرزند
بر اساس قانون حمایت خانواده ، در صورتی که شخصی از ملاقات با فرزند ، ممانعت به عمل آورد ، ذی نفع ، می تواند با در نظر گرفتن نکات قانونی مربوطه در قانون ، اقدام به تنظیم شکوائیه، بر اساس ... [بیشتر...]

» دادخواست الزام به اجرای تعهد و صدور دستور موقت
در این شرایط کسی که تعهد به نفع او صورت گرفته است ( متعهدله ) ابتدا باید از متعهد درخواست انجام تعهد کند اگر بعد از درخواست انجام تعهد هم چنان متعهد از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودد... [بیشتر...]

» نمونه شکواییه برای الفاظ رکیک و توهین آمیز شوهر
در کشور ما نیز توهین و فحاشی جرم شناخته شده است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و شاکی در صورتی که زوجه باشد برای شکایت از جرم توهین که مرتکب آن شوهر است می تواند ب... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم
از روش های که می توان از طریق آن به حکمی که دادگاه صادر کرده است اعتراض نمود ، اعاده دادرسی می باشد .  برای درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم را به دادگا... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست فسخ نکاح با توجه به عیوب زوج یا زوجه
فسخ نکاح موجب انحلال عقد نکاح می شود و همچنین باید گفت که فسخ نکاح با طلاق متفاوت است و فقط در موارد بیان شده در قانون امکانپذیر است . در صورت وجود شرایط قانونی زوج و زوجه می توانند به دادگا... [بیشتر...]

» دادخواست تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت
نحوه دریافت و محل و زمان دریافت مورد معامله است که اگر فرد فروشنده از تسلیم مورد معامله استنکاف نماید ، شخص خریدار می تواند با ارائه دادخواست تسلیم مورد معامله به دادگاه الزام طرف معامله را ... [بیشتر...]

» دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
مهلت مطالبه یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی می باشد و نحوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان به این صورت است که زیان دیده برای مطالبه و تقدیم دادخواست باید تصویر یا رونوشت مص... [بیشتر...]

» دادخواست فسخ قرارداد ، خلع ید و پرداخت اجرت المثل
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ قرارداد ، خلع ید ، پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامین خواسته و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست فسخ قرارداد ، خلع ید ، پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور... [بیشتر...]

» دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت
در این مقاله به بررسی دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت می پردازیم . ... [بیشتر...]


Top