» شرایط منزل برای تمکین
در صورتی که مرد ، دعوی عدم تمکین زن را در دادگاه اقامه نموده باشد ، دادگاه صرفا در صورتی که شرایط منزل برای تمکین زن، مناسب باشد ، حکم الزام به تمکین زن را صادر می کند . از جمله شرایط منزل ب... [بیشتر...]

» شرایط و مدارک لازم برای اثبات نسب
زمانی که در خصوص نسب مشروع فرزند ، ابهاماتی مطرح می شود ، می بایست در دادگاه خانواده ، دعوای اثبات نسب مطرح شود . شرایط لازم برای اثبات نسب فرزند ، آن است که پس از اثبات رابطه زوجیت والدین ،... [بیشتر...]

» صورت جلسه پلیس برای عدم تمکین
صورت جلسه پلیس برای عدم تمکین ، به گزارشی گفته می شود که پلیس ، در آن قید می کند که بنا به دلایلی همچون تعویض قفل درب یا بیرون کردن زوجه از منزل ، وی قادر به بازگشت به منزل و تمکین از شوهر ن... [بیشتر...]

» وکیل طلاق
وکیل طلاق، آن دسته از وکلایی هستند که دارای پروانه وکالت بوده و می توانند به صورت تخصصی، در دعاوی خانوادگی، از جمله طلاق، قبول وکالت کرده و به نیابت از موکل خود، در دادگاه ها حضور یابند. وظا... [بیشتر...]

» حد تمکین زن
موارد حد تمکین زن از شوهر بر اساس قانون ، شامل پذیرش ریاست مرد بر خانواده ، زندگی با شوهر در یک منزل و برقراری روابط زناشویی می باشد . آثار عدم رعایت حد تمکین ، از بین رفتن حق نفقه زن و اجاز... [بیشتر...]

» گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر
گرفتن شناسنامه برای نوزاد بدون پدر ، چه در شرایطی که پدر و مادر ، عقد شرعی نموده ، ولی آن را به ثبت نرسانده باشند و چه در حالتی که نوزاد ، متولد از رابطه خارج از عقد بوده باشد ، تحت شرایط خا... [بیشتر...]

» اجرت المثل نگهداری مادر
در صورتی که یکی از فرزندان ، به تنهایی متکفل مراقبت یا نگهداری از مادر باشد ، از آن جهت که عمل هر شخصی محترم و دارای ارزش است ، می تواند اجرت المثل نگهداری از مادر را طبق قانون ، مطالبه نمای... [بیشتر...]

» مدت زمان عدم تمکین زن
گاهی این سوال مطرح می شود که مهلت و فرصت عدم تمکین زن و ترک منزل چقدر است تا شوهر بتواند اقدام به ازدواج مجدد نماید ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مدت زمان و مهلت ترک منزل از طرف زن باید ... [بیشتر...]

» اثبات عدم تمکین زن
در پاسخ به این سوال که اثبات عدم تمکین زن در دادگاه چگونه است ، باید گفت که اثبات ناشزه بودن زن می تواند با استناد به هر سند ، مدرک یا دلایلی که ثابت کننده عدم تمکین زن باشد ، صورت پذیرد . ه... [بیشتر...]

» اثبات عدم تمکین مرد
زن پس از ترک منزل توسط شوهر می تواند به استناد عدم تمکین مرد علیه او دعوای الزام به تمکین اقامه نماید یا با ارائه دادخواست نفقه یا دادخواست تعیین تکلیف زندگی مشترک علیه او اقدام کند . در این... [بیشتر...]


Top