» روند قانونی تغییر جنسیت
ترنس سکشوال اختلالی است که افراد مبتلا به آن علی رغم نداشتن مشکل در اندام جنسی خود ، به لحاظ روحی به جنسیت مخالف تعلق دارند . بر اساس قانون حمایت خانواده ، صدور مجوز برای عمل تغییر جنسیت در ... [بیشتر...]

» وکیل خانواده
وکیل خانواده به وکلایی گفته می شود که به صورت تخصصی و حرفه ای معمولا در دعاوی خانوادگی همچون طلاق و مهریه و نفقه و حضانت وکالت می کنند . مهم ترین وظایف وکیل خانوادگی این است که برای تحقق عدا... [بیشتر...]

» اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد
در پاسخ به این سوال که اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد ، باید نوع طلاق از طرف زن را مورد توجه قرار داد . عدم تمکین زن برای طلاق عسر و حرج مسئله ساز است ؛ چرا که اصولا تا زمانی که زن تم... [بیشتر...]

» شرایط دریافت شناسنامه برای نوزاد ناشی از عقد موقت
گرفتن شناسنامه برای فرزند ناشی از عقد موقت، تکلیف والدین است ؛ اگر پدر اقدام به گرفتن شناسنامه نکند و ازدواج صیغه موقت هم به ثبت نرسیده باشد ، مادر می تواند الزام وی را به گرفتن شناسنامه از ... [بیشتر...]

» دریافت اجرت المثل بعد از فوت مادر
اگر زن فوت کرده باشد ، تحت شرایطی امکان دریافت اجرت المثل بعد از فوت مادر توسط فرزندان وی وجود خواهد داشت که اصولا این اجرت المثل به ورثه مادر فوت شده یعنی فرزندان و یا والدین وی تعلق می گیر... [بیشتر...]

» دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل زن
در صورتی که شوهر، توانایی مالی لازم برای پرداخت اجرت المثل زوجه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل زوجه را تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارا... [بیشتر...]

» اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر
در صورتی که زن به درخواست شوهر، کارهایی را انجام داده که وظیفه وی نبوده و قصد تبرع نیز نداشته باشد ، می تواند اجرت المثل آنها را حتی در صورتی که شوهر فوت کرده باشد ، مطالبه کند . برای م... [بیشتر...]

» اجرت المثل زن در عقد موقت
اجرت المثل زن یا همان هزینه ایام زندگی چه در ازدواج دائم و چه در عقد موقت به زن تعلق می گیرد البته با وجود شرایطی مثل قصد عدم تبرع زن در انجام کار ، دستور شوهر به انجام دادن کار و انجام... [بیشتر...]

» شرایط فسخ نکاح
شرایط فسخ نکاح یا باطل شدن عقد دائم در قانون ، عبارت است از عیوبی در زن و عیوبی در مرد که به واسطه وجود آن ها زن یا مرد می تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخوا... [بیشتر...]

» صیغه ۹۹ ساله
صیغه نود و نه ساله هم همان عقد موقت بوده و مقدار سال عقد، ماهیت آن را تغییر نخواهد داد . در این نوع صیغه زن حق ارث بردن از مرد را ندارد ، همچنین تعیین مهریه برای این عقد الزام... [بیشتر...]


Top