» قانون تمدید اجاره در زمان کرونا
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ، شرایط و استثنائات تمدید قرارداد اجاره ۱۴۰۰ مشخص شده است . بر اساس مصوبه قانون تمدید اجاره در زمان کرونا که ابتدا در سال 1399 به تصویب رسیده است ، کلی... [بیشتر...]

» قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376
قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، دو قانون حاکم بر قرارداد های اجاره هستند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده اند، حاک... [بیشتر...]

» کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
در این مقاله به بررسی کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل می پردازیم . ... [بیشتر...]

» فروش یا انتقال ملک اجاره ای
در این مقاله به بررسی فروش یا انتقال ملک اجاره ای می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر
در این مقاله به بررسی فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر و موارد آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط فسخ اجاره از سوی مستاجر
در این مقاله به بررسی موارد فسخ اجاره از سوی مستاجر و نحوه فسخ آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی
در این مقاله به بررسی تفاوت اجاره نامه رسمی وعادی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
در این مقاله به بررسی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می پردازیم . ... [بیشتر...]

» موارد مذکور در اجاره نامه
در این مقاله به بررسی موارد مذکور در اجاره نامه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» عدم استرداد ودیعه توسط موجر
در این مقاله به بررسی عدم استرداد ودیعه توسط موجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top