» اسقاط کافه خیارات یعنی چه
1397/08/28
در این مقاله به بررسی معنی اسقاط کافه خیارات می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار عیب چیست
1397/08/23
در این مقاله به بررسی خیار عیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیار تدلیس و شرایط تحقق آن
1397/08/12
در این مقاله به بررسی خیار تدلیس و شرایط تحقق آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیارات در حقوق و انواع آن
1397/08/10
در این مقاله به بررسی خیارات در حقوق و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار تبعض صفقه
1397/07/18
در این مقاله به بررسی خیار تبعض صفقه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن
1397/04/31
در این مقاله بر آنیم تا مفهوم قولنامه ، هدف از انعقاد قولنامه و ویژگی ها قولنامه را بیان کنیم .  ... [بیشتر...]

» ارکان عقد بیع چیست ؟
1397/04/23
در این مقاله به بررسی ارکان عقد بیع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اوصاف عقد بیع
1397/04/23
در این مقاله به بررسی اوصاف عقد بیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن
1397/04/20
در این مقاله به بررسی مفهوم وجه التزام ، نحوه تعیین آن و قراردادهایی که می توان وجه التزام را در آنها شرط کرد ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مشخصات مورد معامله
1397/03/21
در این مقاله به بررسی مشخصات مورد معامله از جمله مالیت داشتن ، موجود بودن ، قابلیت نقل و انتقال ، معلوم و معین بودن ، قابلیت تسلیم و ملک مدیون بودن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

بیع
Top