» بیع معاطاتی چیست
بیع معاطاتی نوع خاصی از عقد بیع است که در آن ایجاب و قبول به وسیله‌ ی الفاظ اعلام نمی‌ شوند و می‌ تواند به وسیله‌ ی عملی که نشان‌ دهنده‌ ی قصد طرفین است صو... [بیشتر...]

» اسقاط کافه خیارات یعنی چه
در این مقاله به بررسی معنی اسقاط کافه خیارات می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار عیب چیست
در این مقاله به بررسی خیار عیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیار تدلیس و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی خیار تدلیس و شرایط تحقق آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیارات در حقوق و انواع آن
در این مقاله به بررسی خیارات در حقوق و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار تبعض صفقه
در این مقاله به بررسی خیار تبعض صفقه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن
در این مقاله بر آنیم تا مفهوم قولنامه ، هدف از انعقاد قولنامه و ویژگی ها قولنامه را بیان کنیم .  ... [بیشتر...]

» ارکان عقد بیع چیست ؟
عقد بیع یا خرید و فروش ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( بایع ) ، با پرداخت مبلغی ( ثمن ) ، کالایی را ( مبیع ) از طرف مقابل ( مشتری ) خریداری می کند که موارد مذکور تحت عنوان ارکان... [بیشتر...]

» اوصاف عقد بیع
در این مقاله به بررسی اوصاف عقد بیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن
در این مقاله به بررسی مفهوم وجه التزام ، نحوه تعیین آن و قراردادهایی که می توان وجه التزام را در آنها شرط کرد ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top