» بیع معاطاتی چیست
بیع معاطاتی نوع خاصی از عقد بیع است که در آن ایجاب و قبول به وسیله‌ ی الفاظ اعلام نمی‌ شوند و می‌ تواند به وسیله‌ ی عملی که نشان‌ دهنده‌ ی قصد طرفین است صو... [بیشتر...]

» دانلود فرم خام مبایعه نامه املاک
در این مقاله به بررسی یک نمونه فرم خام مبایعه نامه املاک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
در این مقاله به بررسی تفاوت مبایعه نامه و قولنامه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ماده 10 قانون مدنی
در پاسخ به این سوال که ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟ باید گفت متن ماده 10 قانون مدنی به این شرح می باشد: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قا... [بیشتر...]

» مبایعه نامه و ویژگی های آن
در پاسخ به این سوال که مبایعه نامه چیست؟ باید گفت مبایعه نامه که بیع نامه نیز نامیده می شود، نوشته ای است که در مورد یک بیع یا قراداد خرید و فروش تنظیم می شود. مهم ترین شرایط و ویژ... [بیشتر...]

» نمونه مبایعه نامه املاک
در این قرارداد به بررسی یک نمونه مبایعه نامه املاک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خیار حیوان چیست
در این مقاله به بررسی اینکه خیار حیوان چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار تاخیر ثمن و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی خیار تاخیر ثمن و شرایط اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» زمان تحویل کالا در قرارداد خرید و فروش
در این قرارداد به موعد تسلیم  کالا در قرارداد خرید و فروش می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در قرارداد تعهد به انتقال
در این مقاله به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در قرارداد تعهد به انتقال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top